Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vbočený a ztuhlý palec

Operační léčba Hallux valgus (vbočení palec)

Vbočený palec je získanou deformitou nohy. Jedná se o komplexní postižení nohy s poruchou postavení palce. Nesprávné postavení palce přetěžuje ostatní části nohy, čímž dochází k rozvoji bolestivé nohy. Jedná se o velmi časté postižení nohy.

V počátečních fázích doporučujeme na našem pracovišti konzervativní terapii, tedy používání meziprstních korektorů v kombinaci s individuální ortopedickou vložkou. Rehabilitace je nedílnou součástí terapie – dochází ke zlepšení svalové síly a postavení nohy.

Po vyčerpání konzervativní terapie naše pracoviště nabízí komplexní operační řešení deformit palce. Spektrum výkonů se stává z výkonů na měkkých tkáních, přes tzv. korekční osteotomie, tedy operace s nutností protnutí kosti s následnou změnou osy.  Jsou to např. operace dle Austina, Akin, Weil, SCARF a další modifikace.  Tyto operace se často kombinují dle tíže klinického nálezu.

 

Operační léčba Hallux rigidus (ztuhlý palec)

Jedná se o degenerativní onemocnění základního článku palce nohy. Artróza tohoto kloubku vede k omezení hybnosti zejména směrem nahoru. Dominují bolesti, zejména zátěžové. V pokročilých fázích onemocnění dochází ke zduření kloubu se vznikem kostních nárůstů, tzv. osteofytů.

V počátečních fázích onemocnění má prostor konzervativní terapie s možnou aplikací steroidních injekcí do kloubu v kombinaci s dalšími konzervativními metodami. Při neúspěchu přistupujeme k terapii operační – na našem pracovišti provádíme zejména tři druhy výkonů. Při částečném zachování kloubních ploch přistupujeme k tzv. cheilectomii, kdy snášíme kostní nárůsty kloubu palce s částečným obnovením hybnosti. Při progresi nálezu přistupujeme ke ztužení kloubu /déze/, častěji však k náhradě kloubu (interpoziční plastice) pomocí silikonového implantátu, který zajistí pacientovi hybnost v postiženém kloubu.

 

Praktické informace pro pacienta:

Délka hospitalizace je přibližně 2-3 dny dle rozsahu operačního výkonu. Výkon se provádí běžně v celkové anestezii, možnosti svodné či lokální anestezie je nutno probrat s operatérem před výkonem.

Režim pacienta po operaci: pacient stráví 2-3dny v nemocnici dle typu operce, většinou je vybaven tzv. halluxovou botičkou a francouzskými berlemi a pod vedením našich RHB pracovníků je instruován o režimu, nacvičí s ním samostatnou chůzi. V prvních dnes po operaci je proveden kontrolní rentgen a převaz rány. Následně je propuštěn do domácího ošetřování s možnou navazující rehabilitací po zhojení kostí a měkkých tkání. Do běžného života je možný návrat po 6-12 týdnech dle typu výkonu.