Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Onemocnění a chirurgie ruky

Úrazy

V rámci traumatologie ošetřujeme poranění kůže např. při poranění nožem či rozsáhlejší poranění např. cirkulární pilou včetně poraněných hlubokých tkání – kostí a šlach. Využíváme moderní postupy ošetření, nejnovější implantáty a fixační materiály. Kromě sádrové fixace využíváme i lehčí plastové fixace, které se aplikují stejným způsobem jako sádra a dále tzv. termoplast – materiál, který lze po zahřátí ve vodě modelovat přesně na míru pacientovi a opakovaně upravovat podle potřeby rehabilitace. Při rehabilitaci úzce spolupracujeme s naším oddělením RHB v nemocnici.

Chronická onemocnění

 • Syndrom karpálního tunelu – útlak středového nervu při jeho průchodu zápěstím
 • – Lupavý prst – přeskakování prstu nebo palce při ohnutí v důsledku zánětu šlachy ohýbače a šlachového poutka, pod kterým šlacha ve dlani a na prstu probíhá
 • – deQuervainova nemoc – obdobné postižení jako lupavý prst, v tomto případě se jedná o postižení šlach palce ale k lupavému fenomenu nedochází, dominuje bolestivost při úchopu
 • – dupuytrenova kontraktura – dědičně podmíněné onemocnění projevující se vznikem pruhů vazivové tkáně ve dlani, které způsobují postupné ohýbání prstů do dlaně. Ohnuté prsty překáží a limitují pacienta v běžných denní činnostech jako je podání ruky, zasunutí ruky do kapsy, jemná manuální činnost.
 • – ganglion – pod kůží se vyklenující útvar tvořený výchlipkou pouzdra kloubu nebo šlachy

V případně nutnosti operačního řešení výše uvedených onemocnění tyto provádíme většinou v lokální anestezii viz. (odkaz na stránku Výkony v lokální anestezii)

 

Dále ošetřujeme

 • – stavy po nezhojených nebo špatně zhojených zlomeninách v oblasti ruky
 • – rekonstrukce a přenosy šlach – ošetřujeme stavy nezhojených nebo špatně zhojených poranění šlach, které dokážou těžce omezit funkcí ruky a invalidizovat pacienta
 • – revize šlach a jejich obalů při revmatoidní artritidě
 • – degenerativní postižení (artróza) kloubů zápěstí a ruky:
 • artróza zápěstí –  degenerativní nebo častěji poúrazové poškození chrupavek drobných kloubů ruky
 • – méně závažné stavu jsme schopni ošetřovat artroskopicky (odkaz na artroskopii zápěstí), závažnější potom otevřeným výkonem
 • – artróza kořenového kloubu palce
 • – interpoziční artroplastika – nefunkční kloub se nahradí šlachovou tkání, která zajistí stabilní a nebolestivý pohyb palce s dobrou silou
 • – artrodéza – nefunkční kloub se odstraní a příslušné kosti tvořící postižený kloub se nechají srůst, což odstraní bolest, ale s určitým omezením rozsahu pohybu, při zachování plné síly
 • – artroskopie zápěstí – operace, při níž se zavede drobná kamera do zápěstního kloubu, v současné době se jedná o nejlepší diagnostický nástroj poruch funkce zápěstí s možností současného ošetření léze