Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Náhrada kolenního kloubu

Náhrada kolenního kloubu je indikována jako konečné řešení v případech degenerativního postižení (tedy opotřebení), revmatických onemocní kloubu, systémových onemocnění (dna, hemofilie, aseptické nekrosy). Další indikací jsou úrazová poškození kloubu, ať už se jedná o následky zlomenin zasahujících do kloubu či  zhmoždění chrupavky kloubu v důsledku kterého tato podléhá degenerativním změnám rychleji.

Při postižení pouze jednoho kompartmentu ( zejména vnitřní poloviny kolenního kloubu) provádíme tzv. unikompartmentální náhradu, při které je nahrazena pouze postižená polovina kolenního kloubu se zachováním zkřížených vazů a zbytku kolenního kloubu.  Výhodou je nižší operační zátěž, menší krevní ztráta, rychlejší rehabilitace, zpravidla větší rozsah pohybu. Podmínkou je zachování funkce předního zkříženého vazu a jen minimální postižení zbývajících částí kolenního kloubu.

Vyjímečnou alternativou výše uvedených výkonů je osteotomie proximální tibie, při které korigujeme úhlovou deformitu a nezasahujeme přímo do kolenního kloubu. Podmínkou je  jen minimální poškození kloubní chrupavky.

 

Průběh operace a hospitalizace

Při operaci dochází k náhradě kloubních povrchů, tedy dolního konce stehenní kosti a horního konce holenní kosti. Komponenty endoprotézy jsou vyráběny z ušlechtilé slitiny, nebo korozivzdorné oceli, schopné absolvovat vyšetření magnetickou rezonancí. Součástí endoprotézy je polyetylenová vložka vyplňující kontaktní plochu mezi holenní a stehenní kostí.
Obě kovové komponenty (stehenní i holenní) jsou v kosti fixovány kostním cementem. Před implantací endoprotézy je zapotřebí opracovat stehenní i holenní kost. Děje se tak oscilační pilou za pomoci resekčních šablon přiložených exaktně ke kosti. Tímto vytvarujeme oba konce kostí tak, že korespondují s tvarem komponent endoprotézy.

Výjimečně je nutné provést také náhradu kloubního povrchu čéšky. Tato je vyrobena z polyetylenu a fixována kostním cementem po opracování čéšky.

Operační přístup provádíme na našem pracovišti z přední strany kloubu v délce 20-30 cm,, kdy kožní řez je veden v případě totální endoprotézy ve středu kolena , v případě unikompartmentální náhrady šikmo.

Operace trvá 45-60 min, provádí se na superaseptických sálech. Způsob anestezie určuje anesteziolog s přihlédnutím k doporučení operatéra. Používá se anestezie celková a svodná (aplikace účinné látky do páteřního kanálu), která přivodí znecitlivění od pasu dolů a za určitých okolností umožňuje kontinuální aplikaci anestetika (látky tlumící bolest) k daným nervovým kořenům i v prvních dnech po operaci. Po operačním výkonu je pacient umístěn a sledován na jednotce intenzivní péče. Je-li stav pacienta stabilizovaný, snažíme se o brzký překlad na standardní lůžko.