Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Příjem pacientů k operaci

Pacient přichází k příjmu k hospitalizaci standardně den před operačním výkonem a hlásí se v 7:30 – 8:00 na recepci ortopedie v přízemí chirurgického pavilonu. Na ortopedické ambulanci je s pacientem sepsána sesterská dokumentace a následně je na ortopedickém oddělení v 1. patře chirurgického pavilonu přijatý lékařem k hospitalizaci. Přináší si s sebou interní a anesteziologické předoperační vyšetření, dle charakteru výkonu event. elastické punčochy a francouzské hole, chronicky užívané léky, potřeby osobní hygieny, atd.

Uvedený postup může být vzhledem aktuálním okolnostem změněný, vždy po domluvě s indikujícím lékařem – operatérem.

K menším operacím v lokální anestezii pacient přichází v den operačního výkonu dle domluvy s operatérem.

 

Co si vzít s sebou do nemocnice:

 • – pyžamo
 • – spodní prádlo
 • – župan
 • – přezutí
 • – předměty osobní hygieny, ručník, žínka
 • – doklady zdravotní pojišťovny
 • – berle, hole a další pomůcky, které budete po operaci potřebovat (poukaz na ně Vám předem vypíše lékař)
 • – užívané léky (na předpokládanou dobu hospitalizace)
 • – cenné předměty a peníze: cenné předměty a peníze si můžete uložit v centrálním trezoru nemocnice. Obdržíte písemný doklad o úschově, proti němuž Vám budou předměty vydány při propuštění z nemocnice. Nemocnice není zodpovědná za ztrátu předmětů volně přístupných a uložených mimo místo určení. Doporučujeme, abyste si ve vlastním zájmu nebrali do nemocnice větší finanční obnos a cenné předměty
 • – šatstvo a osobní předměty: K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatník na pokoji, předměty denní osobní potřeby lze uložit do nočního stolku vedle lůžka.
 • – léky: Během pobytu v nemocnici Vám všechny léky předepisuje Váš ošetřující lékař a dodává zdravotní sestra. Užíváte-li některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte při příchodu na oddělení zdravotní sestře. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Protože je velmi důležité koordinovat Vaši celkovou léčbu, prosíme, neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky, o nichž neví ošetřující lékař – a to ani ty, které běžně užíváte doma (na předpis i zakoupené). Všechny potřebné léky budete dostávat od zdravotních sester v předepsané dávce a stanovený čas.