Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Pooperační rehabilitace

Na našem oddělení udržujeme trend časné pooperační rehabilitace za využití moderních metod pod vedením zkušených fyzioterapeutů. Rehabilitace je intenzivní a probíhá dvakrát denně. Pacientovi jsou doporučeny vhodné pomůcky a je instruován v jejich používání. Před propuštěním je pacient edukován ve správném pohybovém režimu, což pomáhá k brzkému návratu k běžným činnostem.

Po větších operacích (náhrady kyčelních, kolenních a ramenních kloubů) je vhodné předem si zajistit následnou lůžkovou rehabilitaci kam pacienta přeložíme cca 4-6 dní po operaci. Výběr místa rehabilitačního oddělení je libovolný. V případě zájmu si tuto péči můžete předem domluvit i v naši nemocnici – na Oddělení následné rehabilitační péče po vyplnění formuláře:

Žádost o přijetí k pobytu na lůžkovou rehabilitaci

Žádost o přijetí k pobytu na lůžkovou rehabilitaci v pdf

Pokud pacient po operaci zvládá pohybový stereotyp samostatně a má dobré rodinné zázemí, není následná lůžková rehabilitace bezpodmínečně nutná.

 

Odkaz na Rehabilitační oddělení