Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Ortopedická JIP

Ortopedická JIP zajištuje intenzivní akutní pooperační péči o pacienty po náročnějších operačních výkonech a se závažnějším poraněních skeletu. Pro tyto účely disponuje 4 centrálně monitorovanými lůžky s nepřetržitým zdravotnickým dohledem. Prostory ortopedické JIP jsou plně klimatizovány.

Na tomto oddělení nejsou možné návštěvy.

Na JIP jsou možné pouze krátkodobé návštěvy v počtu max. 2 lidí po předchozí domluvě s lékařem.

Tel.: 317 756 308.