Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

ORL a chirurgie hlavy a krku – náš tým

MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA : primář

MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA

primář

317 756 246
jaroslav.kraus@hospital-bn.cz
MUDr. Tomáš Nedeliak : zástupce primáře

MUDr. Tomáš Nedeliak

zástupce primáře

317 756 259 (lůžka)
tomas.nedeliak@hospital-bn.cz