Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

O oddělení radiologie a zobrazovacích metod

Naše oddělení nabízí pacientům široké spektrum moderních zobrazovacích metod.

Provádíme:

  • – skiagrafická vyšetření plic, břicha a kostí
  • – skiaskopické vyšetření trávicího traktu
  • – sonografie (ultrazvuk) měkkých tkání, štítné žlázy, břicha a pánve, cév (Doppler), kloubů
  • – CEUS ( kontrastní ultrazvuk)
  • – CT vyšetření všech orgánů, kostí a měkkých tkání (kromě srdce), CT angiografie, enterografie, virtuální kolonoskopie
  • – PRT (opich míšních kořenů při bolestech), punkce, biopsie pod CT a UZ kontrolou
  • – MR vyšetření mozku, páteře, kloubů (rameno, koleno a hlezno, kyčel), měkkých tkání. Dále vyšetření břicha a pánve – enterografie, žlučových cest, jater, rekta a prostaty

 

  • Nabízíme možnost vypálit provedená vyšetření na CD nosič, případně lze obrazovou dokumentaci zaslat elektronicky systémem E-PACS do zdravotnických zařízení (která jsou součástí této sítě). Bližší informace Vám poskytneme na recepci RDG odd. (317756249, 317756449)

 

Novější technologie a vybavení…

Nové radiodiagnostické přístroje s sebou často přináší nejenom možnost nových vyšetřovacích metod, ale především menší zátěž pro pacienty. V roce 2015 byla nemocnice vybavena magnetickou rezonancí, která k zobrazení tkání nevyužívá RTG záření a radiační zátěž vyšetření  je tedy nulová.

V roce 2016 se nemocnici podařilo zakoupit i nový CT přístroj, jehož zásadní předností je minimalizace dávky ionizujícího záření potřebné k ozáření pacienta.

Nižší dávka záření na tomto moderním CT přístroji je umožněna tím, že přístroj má zabudovaný tzv. iterativní způsob rekonstrukce, což je matematické zpracování dat, díky němuž se digitálně významně sníží šum a je tak možné provést vyšetření s dávkou redukovanou o desítky procent. Jedná se o významný posun v době, kdy celkový počet CT vyšetření neustále narůstá (CT vyšetření dnes představují až 2/3 lékařského ozáření) a i celková průměrná dávka z lékařského ozáření má v populaci výrazně stoupající trend.

RDG oddělení bylo vybaveno i dvěma novými ultrazvuky nejvyšší kategorie.

V roce 2018 proběhla obnova technického vybavení dvou RTG snímkoven a také se rekonstruovalo skiaskopické pracoviště.

 

Z RTG vyšetření jsou nejčastěji prováděným vyšetřením snímky skeletu a nejběžněji diagnostikovaným nálezem pak traumatické změny kostí – zlomeniny. Další důležitou akutní indikací CT vyšetření je podezření na choroby aorty, jako je výduť nebo disekce (odtržení výstelky) aorty.

CT angiografie (vyšetření cév pomocí CT) se používá především pro zobrazení velkých tepen (aorty, ledvinné tepny, pánevní tepny, krkavice) a také pro zobrazení mozkových tepen. V některých případech může zcela nahradit klasické angiografické vyšetření. Z intervenčních výkonů provádíme bioptické odběry vzorků pro histologická vyšetření a drenáže tekutinových kolekcí.

Magnetická rezonance – zásadní výhodou MR je kromě nulové radiační zátěže i výrazný tkáňový kontrast –  schopnost rozlišení jednotlivých tkání, i těch, které mají podobnou strukturu. Tohoto se využívá při odlišení normální tkáně od tkáně patologické. V tomto ohledu má magnetická rezonance výsadní postavení mezi všemi zobrazovacími metodami. Uplatňuje se zejména při neurologických, ortopedických, onkologických ale i dalších onemocněních. Nejčastěji na MR vyšetřujeme páteř, mozek, klouby (zejména koleno a rameno), dále jsou to vyšetření jater, krku a dutiny ústní, vyšetření tenkého střeva, recta a prostaty. Také MRI vyšetření páteře je velmi časté vyšetření – lépe než jiné zobrazovací metody zobrazí měkké tkáně – tedy ploténky, vazy a míchu s míšními nervy. Nejčastější indikací k provedení MRI páteře jsou degenerativní onemocnění, MRI zcela suverénně zobrazí zúžení páteřního kanálu i výhřez ploténky, je ideální metodou pro předoperační plánování. MRI páteře je rovněž metodou volby u nádorových a zánětlivých onemocnění.

MRI mozku je velmi citlivá metoda pro posouzení morfologie a patologie mozku. Indikace zahrnují především nádorová onemocnění, zánětlivá onemocnění, záchvatovitá onemocnění, cévní onemocnění, neurodegenerativní onemocnění, vrozené vady, atd.

Z výkonů terapeutických (léčebných) provádíme obstřiky bederní páteře pod CT kontrolou (PRT).

Ze specializovaných výkonů nabízíme CT enterografii a CT virtuální kolonografii (vyšetření tenkého a tlustého střeva), angiografická vyšetření tepen těla.

 

CT je velmi vhodné pro detailní posouzení kostí i plicní struktury, kde ultrazvuk použít nelze.

V akutních (neodkladných) indikacích používáme CT především pro zobrazování hlavy – mozku při cévních mozkových příhodách a úrazech hlavy, neboť velmi dobře zobrazí nitrolební krvácení. Spolehlivě zobrazí úrazové i jiné změny orgánů hrudníku, břicha, pánve i zlomeniny kostí.

 

Ultrazvuk (sonografie) je velmi vhodnou metodou pro posouzení parenchymových orgánů v břišní dutině a v měkkých tkáních na krku i jinde na těle, naopak je prakticky nepoužitelný pro posouzení plic a kostí. Dopplerovský ultrazvuk umožňuje hodnotit nález na cévách, zejména posoudit jejich průchodnost a eventuálně stupeň zúžení, které bývá nejčastěji na podkladě aterosklerózy.

 

Co se diagnostikuje na oddělení radiologie a zobrazovacích metod a jaké modality a metody vyšetření používáme

MR – 4658

Vyšetření kloubů magnetickou rezonancí (MR) umožňuje lékaři lokalizovat a určit příčinu bolesti, otoku a krvácení v okolí kostí a kloubů. MR může odhalit i velmi malé trhliny a poranění šlach, vazů, menisků, chrupavek i svalů a dokonce i zlomeniny, které nejsou viditelné při běžném rentgenovém vyšetření.
Toto vyšetření lze použít i pro průkaz infekcí kostní tkáně (osteomyelitida) a nádorů (metastázy do kostí a kloubů).