Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče

„Oddělení zajišťuje následnou péči pacientům, kteří po zvládnutí akutního stavu nedosáhnou dostatečné soběstačnosti k tomu, aby mohli být propuštěni do domácího ošetřování, vyžadují doléčení za hospitalizace a další rehabilitaci. Dále také pacientům, jejichž stav se zhorší v domácím prostředí. Cílem péče je zlepšení zdravotního stavu a kondice tak, aby byl umožněn návrat domů či přechod do sociálního zařízení.“
MUDr. Michal Bláha, PRIMÁŘ

Poznejte náš tým

Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče kontakty

pavilon B  
lop@hospital-bn.cz

Oddělení přízemí 1

Oddělení přízemí 2 mezonet

317 756 476

317 756 387

Oddělení ODOP 24, 2. patro 317 756 336
Zdravotně sociální pracovník Bc. Helena Marečková Budějská, DiS. 317 756 237, mob. 722 466 219

 

Další informace:

Doporučené návštěvní hodiny: denně 13:00 – 18:00 hodin, po dohodě i mimo tuto dobu.

Informace o zdravotním stavu pacientů podává lékař od 13:00 do 15:00 hod.

Konzultace rodinných příslušníku s pracovníky poskytujícími rehabilitační ošetřování
pondělí – pátek 10:30 – 11:30, 13:30 – 15:00.

Konzultace rodinných příslušníků se zdravotně sociálním pracovníkem:
pondělí – pátek po telefonické domluvě tel. 317 756 237, mobil 722 466 219.

Pro naše pacienty poskytujeme také tyto služby:

  • možnost zapůjčení knih z knihovny, která se nachází v jídelně oddělení
  • farní služby (každý pátek nebo po dohodě)
  • zpěv, modlitba, výzdoba pokojů, besídky (velikonoční svátky a vánoční svátky)
  • zapůjčení rehabilitačních pomůcek po dobu hospitalizace
  • arteterapeutický program – individuální, skupinový

 

Zdravotně sociální služby – sociální poradenství

Více informací o činnosti oddělení

Arteterapeutický program

Žádost o přijetí (pdf k vyplnění)

Žádost o přijetí (doc.)

Ceník nemocnice

Nepřítomnost v ambulancích