Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče

„Oddělení zajišťuje následnou péči pacientům, kteří po zvládnutí akutního stavu nedosáhnou dostatečné soběstačnosti k tomu, aby mohli být propuštěni do domácího ošetřování, vyžadují doléčení za hospitalizace a další rehabilitaci. Dále také pacientům, jejichž stav se zhorší v domácím prostředí. Cílem péče je zlepšení zdravotního stavu a kondice tak, aby byl umožněn návrat domů či přechod do sociálního zařízení.“
MUDr. Michal Bláha, PRIMÁŘ

Poznejte náš tým

Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče kontakty

pavilon B  
lop@hospital-bn.cz

Oddělení přízemí 1

Oddělení přízemí 2

317 756 476

317 756 378

Oddělení 2. patro 317 756 336
Zdravotně sociální pracovník 317 756 237, mob. 722 466 219

 

Další informace:

Doporučené návštěvní hodiny: denně 13:00 – 18:00 hodin, po dohodě i mimo tuto dobu.

Informace o zdravotním stavu pacientů podává lékař od 13:00 do 15:00 hod.

Konzultace rodinných příslušníku s pracovníky poskytujícími rehabilitační ošetřování
pondělí – pátek 10:30 – 11:30, 13:30 – 15:00.

Konzultace rodinných příslušníků se zdravotně sociálním pracovníkem:
pondělí – pátek po telefonické domluvě tel. 317 756 237, mobil 722 466 219.

Pro naše pacienty poskytujeme také tyto služby:

  • možnost zapůjčení knih z knihovny, která se nachází v jídelně oddělení
  • farní služby (každý pátek nebo po dohodě)
  • zpěv, modlitba, výzdoba pokojů, besídky (velikonoční svátky a vánoční svátky)
  • zapůjčení rehabilitačních pomůcek po dobu hospitalizace
  • arteterapeutický program – individuální, skupinový

 

Zdravotně sociální služby – sociální poradenství

Více informací o činnosti oddělení

Arteterapeutický program

Žádost o přijetí (pdf k vyplnění)

Žádost o přijetí (doc.)

Ceník nemocnice

Nepřítomnost v ambulancích