Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nemocniční lékárna – náš tým

PharmDr. Daniela Kolbabová : vedoucí lékárny

PharmDr. Daniela Kolbabová

vedoucí lékárny

317 756 564
daniela.kolbabova@hospital-bn.cz
Bohdana Procházková : vedoucí farmaceutický asistent

Bohdana Procházková

vedoucí farmaceutický asistent