Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Důležité údaje

Tisková zpráva

Výstavba nového Komplexního rehabilitačního centra

Výstavba komplexního rehabilitačního centra v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. je jednou z největších investic za poslední roky. Vyjde na 230 milionů korun a začala v březnu 2019 vykácením stromů na svahu naproti budově ředitelství a lékárny. Právě tam vzniká nový moderní pavilon. Na stavbu výrazně přispěje Středočeský kraj jako jediný akcionář nemocnice. Investice skončí v září 2020 a zajistí nemocnici navýšení výnosů o 21,9 milionů korun.

„Vznik moderního pracoviště rehabilitace umožní poskytovat akutní i následnou rehabilitační péči nejen pacientům z oddělení chirurgie a ortopedie, ale také neurologie a interny. Umožní větší propustnost akutních lůžek, zkrácení doby hospitalizace a výrazné vylepšení ekonomiky,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva. Nové centrum také umožní rehabilitaci klientům ze spádového regionu, kteří nespadají svojí diagnosou do Rehabilitačního ústavu Kladruby a v současné době nemají nikde v regionu možnost potřebné a indikované lůžkové rehabilitace.

Investiční akce vyjde celkem na 230 milionů korun s DPH – náklady na stavební práce jsou v předpokládané hodnotě 190 milionů korun, dodávky vnitřního vybavení 40 milionů korun. Do konce května 2019 probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby a 24. června se začal svah bagrovat a odvážet zemina. Zhotoviteli stavby jsou firmy BDS Benešov, s.r.o., ABP HOLDING, a.s., Praha a LAROS, s.r.o., Benešov.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky vnitřního vybavení. „Jedná se o výstavbu přízemí a jednoho patra, ideálně zakomponované do terénu. V přízemí bude recepce, bazén, vodoléčba, Kneipův chodník, sauna, elektroterapie, ambulance rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů, výrazně rozšířený úsek rehabilitace dětí, lymfodrenáže a další,“ vyjmenoval technický ředitel PhDr. Jan Kolbaba.

V patře budou dvě lůžkové stanice – akutní lůžková rehabilitace s 15 lůžky, a následná lůžková rehabilitace s 25 lůžky, a také jídelna, společenská místnost a zázemí pro personál. Na pochozí střeše vznikne prostor například pro venkovní společné cvičení.

Výstavba pavilonu je podle vedení nemocnice nezbytná i pro uvolnění prostor, kam se rozšíří následná a dlouhodobá ošetřovatelská péče se čtyřiceti lůžky. Tím nemocnice dokáže vyhovět tlaku na akutní lůžka interní a neurologická.

Vedení nemocnice předpokládá, že díky novému rehabilitačnímu centru zvýší zisk do svého rozpočtu. Například dvacet lůžek následné rehabilitace a 20 lůžek akutní rehabilitace přinese ročně zisk 16 mil. Kč. Navýšení výkonu ambulantního sektoru rehabilitace o 30 % díky přesunu do nových větších prostor Komplexního rehabilitačního centra přinese ročně zisk 1,5 mil. Kč. Celkový zisk z provozu Komplexního rehabilitačního centra bude 17,5 mil. Kč ročně.

Na výstavbu Komplexního rehabilitačního centra pak přímo naváže další projekt, který bude mít pozitivní efekt na hospodaření nemocnice. „Po přesunu ambulantního sektoru rehabilitace do nových prostor Komplexního rehabilitačního centra využijeme stávající prostory ambulantní rehabilitace k otevření dalších 48 lůžek dlouhodobé lůžkové péče. Tato péče je v regionu dlouhodobě zajištěna nedostatečně, je po ní velká poptávka a je velmi dobře hrazena,“ dodal předseda představenstva MUDr. Roman Mrva. Navýšení lůžek dlouhodobé lůžkové péče přinese zisk – 4,4 mil. Kč ročně.

 

Důležité údaje

 

Celková předpokládaná doba realizace akce:

 • – od března 2019 do září 2020

 

Investiční akce se skládá ze dvou logických celků:

 • – Celková investice je 190 082 645 bez DPH, což činí 230 000 000 Kč s DPH (21%).

 

 • – Stavební práce budou soutěženy jako jedna veřejná zakázka v předpokládané hodnotě
  157 024 793 Kč bez DPH, což činí 190 000 000 Kč s DPH (21%).

 

 • – Dodávky vnitřního vybavení v předpokládané hodnotě 33 057 851 Kč bez DPH, což činí 40 000 000 Kč s DPH, budou soutěženy jako veřejné zakázky v několika homogenních částech.

 

Chronologie

 

Celý proces vzniku Komplexního rehabilitační centra včetně projektových prací je od počátku zcela v souladu s platnou právní úpravou a právními předpisy. Po celou dobu jsou dodržovány všechny právní normy, a to včetně zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

 • duben 2017 – prvotní myšlenka výstavby nového centra

 

 • duben 2017 až červenec 2017 – shromažďování požadavků zdravotnického personálu a diskuze napříč se zřizovatelem a plátci zdravotní péče

 

 • červenec 2017 až srpen 2017 – vyhodnocení ekonomické rentability připravované investice

 

 • srpen 2017 až prosinec 2017 – zhotovení architektonické studie respektující požadavky a potřeby zdravotníků v souladu s dodržením urbanistického celku areálu nemocnice, – zhotovitel byl vybrán ve výběrovém řízení, při kterém bylo postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

 

 • leden 2018 – na základě již uzavřené smlouvy na poskytování péče s pojišťovnami zahájení omezeného provozu v provizorních podmínkách do doby výstavby nového pavilonu

 

 • leden 2018 až duben 2018 – výběrové řízení na projektové práce dle předchozí architektonické studie; při výběru bylo postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

 

 • květen 2018 až leden 2019 – projektové práce, včetně stavebního řízení, na jehož konci bylo získání stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci

 

 • březen 2019 až duben 2019 – výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací; při výběru je postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

 

 • červen 2019 až srpen 2020 – předpokládaná doba výstavby pavilonu

 

 • září 2020 – předpokládané otevření pavilonu a zahájení poskytování zdravotní péče