Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Interna lůžková část 2. patro

Vedoucí lékař MUDr. Markéta Humešová

Staniční sestra Mgr. Blanka Koudelková

Kontakt:

sesterna 317 756 293

lékaři 317 756 570