Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Pokyny pro registraci k porodu

Pro lepší komfort maminek je vhodné mít sepsaný porodopis v průběhu 35. – 36. týdne těhotenství. Na jeho sepsání je třeba se objednat na tel. čísle 317 756 348 ( prac. doba recepce 7:00-15:00).
Sepsání porodopisu funguje jako registrace.