Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Gynekologie

Gynekologickou část rozdělujeme jak na konzervativní tak operační, která zahrnuje veškerou běžnou operativu, včetně široké škály endoskopických metod jako jsou LPSK diagnostické a operační, LAVH, výkony jednodenní chirurgie jako je hysteroskopie včetně operační.

Jsme v úzkém kontaktu s prestižním pražským onkocentrem, kam odesíláme naše pacientky na superkonziliární vyšetření a k terapii dle nejmodernějších poznatků evidence based medicine.

Ve spektru činnosti oddělení nechybí ani takzvané menší gynekologické výkony – hysteroskopie, konizace, kyretáže, interrupce, a další.

Spektrum výkonů jsme v posledních letech rozšířily o provádění TOT pásek využívaných k terapii močové inkontinence a dále řešení vaginálního prolapsu formou pectopexe (rekonstrukce pánevního dna za použití síťkového implantátu).