Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Standardní lůžkové oddělení

Na oddělení standardní péče jsou hospitalizovány děti do 18 let (včetně). Oddělení je rozděleno na dvě části. V první části jsou hospitalizovány děti bez doprovodu rodičů ve dvou a třílůžkových pokojích se standardním vybavením. Druhá část oddělení je určena pro děti s doprovodem.

Pro pacienty s podezřením na infekční onemocnění je vyčleněn izolační pokoj.

tel.: 317 756 266