Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení se nachází v 1. patře gynekologicko-porodnického pavilonu (pavilon G), disponuje 19 lůžky a je součástí dětského oddělení. Na oddělení poskytujeme péči donošeným (děti narozené ve 37. a vyšším týdnu těhotenství), fyziologickým novorozencům v systému rooming-in (společný pobyt novorozence s matkou).

Po porodu, nevyskytnou-li se komplikace, ať už ze strany dítěte, či matky, provedeme tzv. „BONDING“, položíme dítě na hruď matky skin to skin. Vzápětí, po prvním ošetření sestrou a dětským lékařem je dítě přiloženo matce k prsu a první dvě hodiny zůstává s matkou, otcem na porodním sále.
Při komplikovaném porodu a po císařském řezu jsou novorozenci sledováni na novorozeneckém boxu po nezbytně nutnou dobu. Přístrojové vybavení a personál novorozeneckého oddělení je na vysoké úrovni.

Po narození je dítěti aplikován vitamín K injekcí do svalu jako prevence krvácivé nemoci.  Během pobytu se u novorozence provádí následující vyšetření: odběr krve z patičky na metabolické vady, vyšetření zraku k vyloučení vrozeného šedého zákalu (KATARAKTY), vyšetření sluchu (test otoakustických emisí-TEOAE), vyšetření ledvin a mozku ultrazvukem. V indikovaných případech doplňujeme kardioechografické vyšetření (vyšetření srdce ultrazvukem). Ve spolupráci s ortopedickým oddělením se ambulantně provádí vyšetření kyčlí včetně ultrazvuku k vyloučení vrozené dysplázie kyčelního kloubu.

Velmi dobrou spolupráci máme také s dětským kardiologem, dětským neurologem a oddělením rehabilitace. Veškeré informace o výkonech u novorozence jsou uvedeny v informovaném souhlasu, který matka/zákonný zástupce obdrží po porodu.

Pobyt dítěte na novorozeneckém oddělení je dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví doporučen 72 hodin.

Podmínkou pro propuštění novorozence do domácí péče je jeho dobrý klinický stav, nezvyšující se žloutenka a zastavení váhového úbytku. Našim cílem je přirozená výživa kojením a zavádění Deseti kroků k úspěšnému kojení do praxe, díky čemuž byl novorozeneckému oddělení v roce 2006 udělen titul Baby Friendly Hospital (nemocnice přátelská dětem). Po propuštění přebírá péči o dítě praktický lékař pro děti a dorost (PLDD), kterému matka/zákonný zástupce zavolá v den propuštění a domluví první prohlídku. Ta by měla být do 48 hodin po propuštění, ideálně v domácím prostředí.

Rodičům poskytujeme následující služby:

zapůjčení kojenecké váhy na 14 dní
možnost zakoupení základních potřeb pro péči o novorozence

Dále poskytujeme poradenství nejen v oblasti kojení na nonstop telefonní lince 317 756 312.

Na příjemnou spolupráci se těší kolektiv novorozeneckého oddělení

 

Novinky