Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Jednotka intenzivní péče

JIP oddělení zajišťuje akutní péči pro děti do 18 let (včetně). Přístrojové vybavení odpovídá danému typu JIP. Pro zlepšení psychické pohody umožňujeme dětem pobyt spolu s doprovodem.

tel.: 317 756 325