Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Centrální sterilizace

Centrální sterilizace je specifické zdravotnické pracoviště, které zajišťuje předsterilizační přípravu, sterilizaci nástojů, zdravotnického materiálu a pomůcek pro operační sály, jednotlivá oddělení nemocnice, privátní lékaře a jiná odborná pracoviště. Sterilizace pro privátní lékaře a odborná pracoviště je podmíněna uzavřením smlouvy.

Celý sterilizační proces je validován, kontrolován předepsanými testy a dokumentován.

Provoz splňuje předpisy dané vyhláškou MZ č. 306/2012 Sb., o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a platnými ČSN – EN.

pavilon CH, suterén

tel.: 317 756 344

sterilizace@hospital-bn.cz

Provozní doba

Po – Pá 06:00 – 19:00
Ne, svátky 11:00 – 19:00

 

Centrální sterilizace certifikát

Předsterilizační příprava – dekontaminace ZP