Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Resuscitační stanice

Lůžková resuscitační stanice ARO poskytuje specializovanou resuscitační a intenzivní péči kriticky nemocným pacientům s ohrožením základních životních funkcí bez ohledu na vyvolávající příčinu. Přijímá pacienty z ostatních oddělení nemocnice a z rozsáhlé spádové oblasti, spolupracuje se ZZS.

V roce 2011 byla provedena kompletní rekonstrukce lůžkové stanice ARO. Toto nové oddělení je moderní, prostorné a klimatizované, disponuje pěti plnohodnotnými resuscitačními lůžky, je vybavené novým monitorovacím systémem a novými přístroji k umělé plicní ventilaci, má možnost provádět kontinuální hemodialýzu bez nutnosti transportu pacienta. Stanice má k dispozici široké diagnostické zázemí, odpovídající současným standardům. Konziliárně se podílí na intenzivní péči v nemocnici a na zajištění léčby pooperační bolesti. Zajišťuje neodkladnou resuscitaci a její výuku v celém zdravotnickém zařízení.