Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Léčebná výživa

pavilon J, přízemí
tel: 317 756 431
martina.srbova@hospital-bn.cz

vedoucí nutriční terapeutka: Bc. Martina Srbová


Léčebná výživa je součástí léčebné a preventivní péče a významně ovlivňuje léčbu pacienta. Cílem oddělení je zajistit odpovídající kvalitní stravu nemocným jako součást léčby, podávání stravy estetickým způsobem, dbát na kulturu stravování, zajistit stravovací návyky nemocného a dosáhnout spokojenosti pacientů.


Nutriční terapeutky

Zajišťují dietetickou a nutriční péči

 • – příprava stravovacích plánů a jídelních lístků pro všechny druhy diet
 • – normování stravy
 • – zajištění individuelních stravovacích plánů a výběrové stravy
 • – dodržování biologických a energetických hodnot stravy pro jednotlivé diety
 • – edukace pacientů a rodinných příslušníků
 • – vypracování edukačních materiálů pro různé skupiny diagnóz
 • – provádí nutriční šetření pacientů malnutričních a malnutricí ohrožených
 • – zajišťují nutriční péči o pacienty na lůžkových odděleních
 • – cílem je minimalizovat riziko, vyplývající z podvýživy, snaží se malnutrici odstranit a udržet dobrý výživový stav pacienta

Kontrolní činnost

 • – dodržování norem a technologií potřebných pro přípravu léčebné výživy
 • – dodržování hygienických zásad podávání stravy nemocným
 • – dodržování kritických bodů HACCP
 • – kontrola výdeje oběda pro jednotlivé druhy diet pomocí tabletového systému, výdeje snídaní a studených večeří