Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Spokojení klienti 2021

Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! prosinec 2021

Dobrý den. Byla jsem ve Vašem zařízení hospitalizována s úrazem a operovaná před několika dny. Ráda bych touto cestou poděkovala nejen lékařům, ale především sestřičkám z ortopedie za jejich péči. Chovaly se i v této psychicky náročné, a navíc předvánoční době nejen ke mně, ale i k ostatním spolupacientům velice mile a vstřícně a trpělivě. Přispěly k tomu, že jsem celý zákrok i pobyt absolvovala bez zbytečné nervozity a já jsem jim za to moc vděčná. Děkuji a přeji Vám, pokud možno klidný a úspěšný rok 2022. L. S.


Originální poděkování od pacientky rehabilitace Aleny Šafránkové. Tuto pochvalu napsala s dalšími klienty do knihy přání a stížností, podepsalo se pod ni mnoho pacientů. My také děkujeme. prosinec 2021

V Benešově vyhlášena je stavba roku,
stojí od nemocnice jen pár kroků.
Copak asi v té stavbě je,
jako co vlastně funguje?
Je to stavba plná úžasných lidiček,
pro které je jejich práce koníček.
Pomáhají lidem postavit se na nohy,
být soběstační a zvládnout schody.
V tělocvičně těžký dril,
aby člověk svaly oživil,
motodlaha, biolampa a já nevím co ještě
pomáhá nám rozcvičit záda, kolena a kyčle,
a když hezky po obědě v postýlce spinkáme,
vyhnáni jsme, ať na motopedu hezky šlapáme.
Tak to je benešovská nemocniční rehabilitace,
v které s námi mají všichni plno práce. A my děkujeme jim všem,
že znovu chodit dokážem.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! prosinec 2021
Dobrý den. Byla jsem ve Vašem zařízení hospitalizována s úrazem a operovaná před několika dny. Ráda bych touto cestou poděkovala nejen lékařům, ale především sestřičkám z ortopedie za jejich péči. Chovaly se i v této psychicky náročné a navíc předvánoční době nejen ke mně, ale i k ostatním spolupacientům velice mile a vstřícně a trpělivě. Přispěly k tomu, že jsem celý zákrok i pobyt absolvovala bez zbytečné nervozity a já jsem jim za to moc vděčná. Děkuji a přeji vám pokud možno klidný a úspěšný rok 2022. L. S.

Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! prosinec 2021
Velké poděkování, jednak chirurgii i nemocnici, kde jsem ležel po operaci žlučníku, pokoj číslo 4, v říjnu letošního roku. Totéž platí vrchní sestře, MUDr. Chrástovi a p. Ballkovi. Děkuji. JUDr. P.S.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! prosinec 2021

Dobrý den, během prosince jsem byla krátce po sobě 2x akutně hospitalizovaná na gynekologicko-porodnickém oddělení. Přesto, že v obou případech nešlo o plánovanou hospitalizaci a aktuální situace kolem covid všechny jistě velmi vytěžuje, byly všichni velmi milí, ochotní a vstřícní. Chtěla bych tedy alespoň touto cestou vyjádřit uznání a poděkování všem na oddělení. Od sanitářů po lékaře byli všichni opravdu úžasní. Velmi děkuji za pomoc a péči. L. Z.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! prosinec 2021
Dobrý den. Chtěla bych poděkovat lékařům a zaměstnancům nemocnice Benešov za profesionalitu a laskavou péči o moji maminku, paní J. Č. Naše díky patří neurologickému oddělení, které zvládlo akutní velmi vážný stav a po rychlé diagnostice vzácného onemocnění zahájilo prvotní léčbu, která nyní úspěšně pokračuje ve FTN Krč. Internímu MOJIP se špičkovou akutní péčí, dále rehabilitačnímu oddělení nemocnice, které navrátilo stoj a základy chůze, a především oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče, kde po dobu pěti měsíců mamka cvičila chůzi a mluvu. Cítila se zde šťastná a spokojená, měla velmi ráda kolektiv ODOP, který o ni vzorně a profesionálně pečoval. Ze srdce Vám milí kolegové děkuji. S úctou MUDr. H. H.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! prosinec 2021
Vážený pane řediteli, touto cestou bych chtěla velmi poděkovat lékařům a sestřičkám oddělení chirurgie. Je to již přes rok co zajišťují dokonalou péči mému synovi J.M. Výjimečný dík také patří paní primářce ARO MUDr. Pěkné a její sestřičce. Péče o pacienty je ve Vaší nemocnici úžasná. Přeji Vám a všem Vašim zaměstnancům krásný předvánoční čas a hlavně zdraví. S pozdravem V.M.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! prosinec 2021

Dobrý den, chtěl bych vám velice poděkovat, jak jste se v lednu letošního roku o mě starali, když jsem k vám byl dovezen s oboustranným zápalem plic a bohužel i s covidem. Velice si vás vážím a nepřestanu být vděčný, že jsem se mohl díky vám vrátit domů. Neumíme dost poděkovat za to všechno, co už jste vydrželi a co nechcete vzdát. Děkujeme, máte naši úctu a obdiv! Nenechte se odradit! Ještě jednou velký dík Vám všem a držte se. K. B.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! prosinec 2021

Děkujeme všem andělům z rehabilitačního oddělení za jejich trpělivost a skvělou péči. Vždy našli slova útěchy při našich nezdarech, či naopak slova povzbudivá při určitém pokroku. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. A přejeme samé spokojené pacienty. H. B. a J. S.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! prosinec 2021

Dobrý den. Rády se přidáváme k poděkováním na rehabilitační centrum za předvedenou profesionalitu, empatii, laskavost, za slova útěchy a povzbuzení. Skláníme se nad nelehkou prací celého týmu lůžkové rehabilitace, která je ještě v důsledku covidu ztížená nošením respirátorů. Děkujeme a přejeme všem spokojenost, štěstí a zdraví. S úctou B. K. a D. D. P.S. Kéž by se všichni lidi navzájem chovali i tak jako Vy tady k nám. To by byl život!


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! prosinec 2021

Dobrý den, chci touto cestou moc poděkovat MUDr. Jakubu Holešovskému za profesní a hlavně lidský přístup při ošetření mojí maminky, paní Anny Vávrové. Pane doktore, při vašem mládí jsem takto příjemné, trpělivé a laskavé jednání nečekala. Mile jste mě překvapil a ještě jednou moc děkuji. H. V.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! prosinec 2021
Děkujeme celému kolektivu rehabilitačního centra, od paní primářky až po včeličky za skvělou péči, ochotu a osobní přístup k nám pacientkám během letošního října. Celý pobyt zde jsme si užívaly. Cvičení rozhýbávání bylo s Vámi perfektní, Ještě jednou všem moc děkujeme, i kuchařům, kteří se starali o perfektní jídla, která nám chutnala. Přejeme Vám v osobním i pracovním životě hodně zdravíčka, lásky, spokojenosti a hlavně klidu. Za rok se k Vám vrátím po další operaci kyčle. Děkuji. H. K. a I. K.

Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! prosinec 2021
Děkuji moc za velkou odbornou péči od všech doktorek, sestřiček a ostatního personálu rehabilitace. Jsem v péči tohoto týmu již podruhé a přiznám se, že jsem se i těšil pro skvělou atmosféru, pohodu a optimismus, co tu od všech dostáváme. Ještě jednou díky a snad někdy na shledanou. Váš oddaný a spokojený pacient. J. M. Jste všichni naše sluníčka!

Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! prosinec 2021

Vážení. Děkuji Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově za ochotnou a laskavou péči sester a lékařů na oddělení Chirurgie A, obzvláště pak paní lékařce MUDr. Lindě Cihelkové z prsní poradny. Její lidský přístup, ochota a vstřícnost ve mně zanechaly hluboký dojem. Je to moc fajn lékařka. Děkuji. S pozdravem, J. P.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! prosinec 2021
Poděkování za péči ve Vaší nemocnici na Gynekologicko-porodnickém oddělení: Chci srdečně poděkovat – paní primářce MUDr. Kateřině Hlaváčkové za její lidsky laskavý, vysoce odborný a hlavně profesionálně zdatný přístup, kterým na pacienta přenáší klid a odbourává obavy s operačního zákroku. Nemalý význam pro kvalitu péče má i to, s jakou vlídnou pečlivostí i obětavým nasazením funguje pod jejím vedením celé oddělení
– všem lékařům, kteří trpělivě zodpoví všechny i laické a kolikrát neopodstatněné dotazy a tím úlevně eliminují zbytečné obavy pacienta; mají schopnost rychlého konverzačního přizpůsobení se psychice a specifickým potřebám pacienta
– a také trpělivým sestřičkám za jejich kvalitní péči a stálou laskavost, i když jsou v jednom kole. Usmívají se ve dne v noci a jsou příjemné. Člověk nikdy nemá pocit, že obtěžuje, že jim je na přítěž či přidělává práci. S každou i banální maličkostí se za nimi nebojí jít a ony se chovají lidsky, na úrovni, s empatií, profesionálně a vlídně. To vše vytváří ve Vaší nemocnici žádoucí klima. Není to všude samozřejmostí. I ze své osobní praxe vím, jak obtížné je udržet si vstřícnost a laskavost po celou směnu, den za dnem, a to vůči všem pacientům s různými povahami a způsoby chování.
Vážení, děkuji, že jsem se mohla ve Vaší nemocnici setkat s tak lidsky chápavým a skvělým přístupem včetně dokonale zvládnuté odborné zdravotní péče.

Obracím se na Vás i za ty, kteří takovéto poděkování nenapíší. Vím o mnohých spolupacientech, kteří se stejnou radostí a úlevou po absolvovaném lékařském zákroku vděčně v duchu i nahlas děkují lékařům na operačním sále. Zároveň s nemalým obdivem hodnotí u všech vašich zdravotnických pracovníků kvalitu jejich odvedené pooperační péče. D ě k u j e m e . S úctou a vděčností L. Z.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! prosinec 2021

Vážený pane řediteli, byla jsem nedávno hospitalizovaná ve vaší nemocnici na Interna COVID Stand. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří se o mě perfektně starali. Lékař Michal Sisák, pečlivý, vše ochotně vysvětloval i paní doktorka, která se o mě také starala, jméno bohužel nevím. Sestřičky úžasné, milé, ochotné, vždycky přišly do pokoje s úsměvem, přestože tato doba je pro ně velice těžká a náročná. Pan doktor Laco, diabetolog, který mi teď po telefonu velice pomáhá a radí, jak a kolik si aplikovat inzulínu, protože Covid mi nadělil cukrovku a vůbec netuším, co tato nemoc obnáší, je ochotný a trpělivý. Abych byla upřímná, bála jsem se vždy malých nemocnic a myslela jsem si, že v nich nebude tak dobrá péče jako v pražských nemocnicích. Bydlím teď nedaleko a spádově patřím k vám a jsem moc ráda, že to tak je. Vím, že se nemám čeho obávat, ba naopak. Ještě jednou velké díky všem a pevné zdraví. M. P.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! prosinec 2021

Dobrý den, chtěla bych tímto poděkovat za vzornou péči celému ortopedickému i JIP oddělení při mé operaci kyčle. Byla jsem velmi mile překvapena kvalitní péčí a laskavým přístupem. A. Š.


Jsme rádi za to, že jste s námi! prosinec 2021
Dobrý den,
chtěla bych vám moc poděkovat za to, že to nevzdáváte, že jste a že děláte práci, která je sama o sobě náročná, a která je v těchto časech ještě mnohonásobně náročnější! Neumím si ani představit, jak vysilující to musí být a navíc k tomu ještě bojovat s lidmi, kteří zdravotnictví nevěří. Každopádně my vám věříme, máte naši plnou podporu a děláme všechno, abychom se nemuseli potkat v nemocnici, ale raději třeba venku na procházce 🙂

Moc si vás vážím a děkuju, děkuju, děkuju! S úctou, A. K.


Milé lékařky a lékaři
Sestry a sestři
sanitářky a sanitáři
a všichni další, kdo pečujete. Jmenuji se K. H., jsem máma dvou malých dětí z Prahy. Moc Vám děkuji za obrovskou a těžkou práci, kterou odvádíte. Chci Vás ujistit, že jsme tady i my, co jsme očkovaní, nosíme respirátory, myjeme si ruce a když už někam jdeme, dodržujeme rozestupy. Jen nejsme slyšet a vidět.
Myslím na vás a je mi moc líto, co zažíváte. Děkuji vám za vaši obětavost, laskavost, odbornost a péči, kterou dáváte.
Držte se. K. H.
Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení !!! prosinec 2021
Dobrý den. Chtěla bych poděkovat za skvělé a profesionální chování ve Vaší nemocnici. V noci nedávno jsme jeli na dětskou ambulanci a nemůžu si vynachválit. Nejen že je krásné prostředí, ale především chování MUDr. Uherkové je bezkonkurenční. Syn má 2,5 let naprosto krásně spolupracoval při vyšetření, neplakal a diagnóza byla správně určena. Paní doktorka byla celou dobu profesionální, milá a nenechala se vůbec vyvést z míry. Sestra taktéž, profesionální, milá a doktorku skvěle doplňuje. Žádné stresy, předsudky, buzerování rodičů, protáhlé obličeje ani tlačení na děti, vše jsme již zažili v jiné nemocnici. Kéž by byli všichni doktoři a nemocnice na takové úrovni, jako jste dnes vy. Mockrát děkujeme. S přátelským pozdravem E. K.

Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! listopad 2021
Dobrý den, chci poděkovat internímu oddělení JIPka vysoké odbornosti a precizní péči o mě a jiné pacienty. Ležel jsem zde v listopadu pokoj číslo 2. Ještě jednou děkuji za vše. S úctou O. A. H.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! listopad 2021
Dobrý den, ač to normálně nedělám, rozhodla jsem se Vám napsat. Dne v polovině listopadu 2021 jsem ve večerních hodinách navštívila se svou čtyřletou dcerou akutní ambulanci ORL ve Vaší nemocnici s bolestí ucha. Trochu jsem se děsila, kolik zde bude lidí a za jak dlouho nás vezmou na řadu a jak z nás takto pozdě budou „nadšení“… V čekárně nikdo nebyl a sestřička nám otevřela hned, bez jakéhokoliv čekání. Já jako klasická vystrašená matka, jak dopadneme, jsem byla značně nervózní… Musím pochválit profesionální a lidský přístup sestřičky, paní: Radky Neradové která mě uklidnila a byla velmi milá, usměvavá a ochotná. Do ordinace nás vzala během několika minut. Už od dveří se na nás přes respirátor usmívala paní doktorka: Lucie Benešová a hned jsem věděla, že dcera i přes velký pláč a nervozitu zvládne kontrolu „hravě“. Přístup obou zdravotnic byl maximálně profesionální, osobní a empatický, za což jim za mě i dceru patří velký dík. I přes celodenní službu nám nedaly najevo, že bychom je obtěžovaly, ba naopak. Smekám před celým týmem zdravotníků a v dnešní době ještě více. S pozdravem a přáním hezkého dne V. D.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! listopad 2021
Dobrý den, Chtěla bych poděkovat za skvělé a profesionální chování ve Vaší nemocnici. Nedávno v noci jsme jeli na dětskou ambulanci a nemůžu si vynachválit. Nejen že je krásné prostřední, ale především chování MUDr. Uherkové je bezkonkurenční. Synovi je 2,5 roku, naprosto krásně spolupracoval při vyšetření, neplakal a diagnóza byla správně určena. Paní doktorka byla celou dobu profesionální, milá a nenechala se vůbec vyvést z míry. Sestra taktéž, profesionální, milá a doktorku skvěle doplňuje. Žádné stresy, předsudky, buzerování rodičů, protáhlé obličeje ani tlačení na děti, vše jsme již zažili v jiné nemocnici. Kéž by byli všichni doktoři a nemocnice na takové úrovni, jako jste dnes vy. Mockrát děkujeme. S přátelským pozdravem.  E. K.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! listopad 2021
Dobrý den, chtěla bych tímto poděkovat za vzornou péči celému ortopedickému i JIP oddělení při mé operaci kyčle.  Byla jsem velmi překvapena kvalitní péčí a laskavým přístupem. A. Š.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! listopad 2021
Vážený pane řediteli. Chtěl bych velice poděkovat za pomoc, které se mi dostalo od zdravotníků Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, nemocnice Středočeského kraje. Vážné zdravotní potíže se u mě projevili v zahraničí, konkrétně ve Slovinsku. Byl jsem hospitalizován v nemocnici Nova Gorica. Srovnat zdravotní péči v zahraničí a v Benešově v podstatě nelze. V Benešově se mi dostalo na Interním oddělení perfektní péče. Chtěl bych vyzdvihnout přístup a profesionalitu pana primáře MUDr. Urbánka, jeho kolegů a kolegyň. Dále zdravotních sestřiček a ostatního zdravotnického personálu. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat nemocničnímu ombudsmanovi panu Ballkovi, který organizačně pomáhal s mým převozem ze Slovinska a umístěním do Benešovské nemocnice. Děkuji moc, velice si toho vážím. Máte skvělé spolupracovníky. Myslím že naše zdravotnictví je na velmi vysoké úrovni a navíc také mám dobrý pocit z toho, že když se člověk v zahraničí dostane do nějakého problému, bude o něj z České republiky dobře postaráno. S pozdravem A. P.

Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! listopad 2021

Vážení, po operaci TEP jsem strávila 3 týdny na Vašem odd. Rehabilitace. Touto cestou chci vyjádřit poděkování a obdiv celému týmu, lékařkám, sestrám, rehabilitačním sestrám až k pomocnému personálu. Jejich profesionální, laskavý a ochotný přístup ulehčuje pobyt pacientům bez rozdílu závažnosti jejich problémů. Ještě jednou velké díky za příjemný, někdy bolestivý, pobyt u Vás! E. K.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! listopad 2021
Vážený pane řediteli. Po pádu na schodech jsem byl ošetřován na lůžkové části ortopedie Benešov. Setkal jsem se s lékaři a sestrami, kteří poskytovali výbornou péči. Chtěl bych, aby prostřednictvím tohoto dopisu jim byl vyjádřen dík, nejen můj, ale všech , kteří tou dobou se mnou leželi na pokoji. Mladá sestřička Klárka si svou empatií a vlídností získala všechny, které měla na starosti. Jen více takových mladých zdravotníků, kteří dokáží s nemocnými někdy udělat opravdu divy jen svou vlídností. Ještě jednou díky všem. J. Č.

Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! listopad 2021

Vážený pane řediteli. Tímto bych chtěla prostřednictvím Vaší osoby poděkovat jednomu z Vašich lékařů, a to MUDr. Burianovi ze spánkové laboratoře za jeho úžasný lidský přístup a profesionalitu. Můj manžel má těžké apnoe a jsme moc rádi, že jsme potkali takového lékaře, jako je výše jmenovaný pan doktor, který s námi vše trpělivě probíral a vysvětloval. Pokud máte ve Vaší nemocnice více takových lékařů, tak můžete být určitě nadmíru spokojený, protože dělají dobré jméno nemocnici v Benešově. Ještě jednou děkujeme. S přáním hezkého dne. S. B.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! listopad 2021
Dobrý den, pane řediteli. Ráda bych tou to cestou pochválila pana primáře Bláhu z oddělení dlouhodobé péče, kam jsem byla přeložena z neurologického oddělení vaší nemocnice. Vlastně veškerý personál byl velice vstřícný. Paní, která pracuje s měkkými dovednostmi, je velice empatická. Pracovnice rehabilitace mi ukázaly cviky na ruce, protože nohama jsem cvičit nemohla. A poradila, jak správně pokládat nohy, když ležíte. Zdají se to jako drobnosti, ale nejsou. Děkuji H. H.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! listopad 2021
Vážená paní doktorko Kyzourová z neurologického oddělení benešovské nemocnice. V květnu 2021 jsem byla přivezena z lesa na neurologii kvůli kolapsu s krevním tlakem. Chci Vám takto opožděně poděkovat za vzornou péči a laskavé chování. Ještě jednou velké díky M. M. Praha


Jsme rádi, že jsou naše klientky spokojené!!! listopad 2021
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat celému personálu porodnice. Byl vážně moc příjemný, hodný, jak u porodu, tak na šestinedělí. Všichni dokázali podpořit a říci vlídné slovo. Opravdu jsem příjemně překvapena, a určitě Vás doporučím dále. Děkuji. K. J.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! listopad 2021
Dobrý den, ráda bych poděkovala celému oddělení ORL za péči, kterou jste mi při hospitalizaci v srpnu 2021 věnovali. Vstřícné, milé prostředí, dostatečné informace od pana primáře MUDr. Adama Kešnera a ošetřující lékařky. Děkuji! J. Č.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! říjen 2021

Dobrý den, napřed mě na chirurgii bezvadně sešili (posekaný prst) a potom na rehabilitaci rozhýbali (skoro úplně). Je to krásný „barák“ a moderní „mašiny“, ale k čemu by byla stavba a stroje bez lidí? Nejvíc mě nadchli, vlastně spíš nadchly dámy na všech „štacích“ – ochutnal jsem vodo- a elektroléčbu, motodlahu (tam musely vymýšlet nastavení pro mé neběžné zranění) a fyzioterapii. Tam mě měla v péči Mgr. Jana Hrmová, kterou tu jako jedinou jmenuji, protože byla asi nejlepší ze všech. Vysvětlila mi, co kde pod kůží mám, co se tomu nejspíš stalo a o se s tím dá dělat. A že to nebude úplně legrace a už vůbec ne rychle. Měla pravdu, ale dělala svýma jemnýma rukama i různými pomůckami, co mohla. Jednak jí vyřiďte mé nadšené díky, prosím, jednak jestli to můžete dát najevo v odměnách, budu rád. Vůbec myslím, že byste o ni i o jí podobné měli opravdu dobře „pečovat“, protože by se nejspíš velmi dobře uživila i na volné noze. Ale nejužitečnější je takhle v nemocnici, myslím. Na jednu stranu nestojím o nějaké další zranění, ale na druhou stranu, kdyby se mi zase něco stalo, tak budu chtít rehabilitovat zase u ní. S pozdravem J. G.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! říjen 2021

Dobrý večer, velice Vám děkujeme za záchranu života pana F. M. (*1941), partnera naší maminky. Na konci září náhle zkolaboval, proto jsme přivolali RZS. Diagnóza zněla oboustranná plicní embolie. Byl okamžitě odvezen do benešovské nemocnice, kde byl následně hospitalizován. Dnes je již doma a sděluje svoje poznatky, zážitky a zkušenosti z dvoudenního pobytu v nemocnici; nemohl si vynachválit 100% profesionální a zároveň hluboce lidský přístup lékařů (MUDr. Zuzana Horáková) i sestřiček, čistotu prostředí i pokoje, kde byl umístěn, výbornou stravu, a především velmi rychlou odbornou pomoc, které se mu dostalo… Podstoupil i speciální vyšetření v nemocnici v Příbrami, kam byl převezen. Celá akce byla perfektně koordinovaná, organizovaná a odrážela vysokou úroveň sehraného týmu Vašeho pracoviště. Pan M. nevlastní počítač, proto mě požádal o sepsání poděkování Vaší nemocnici. Za celou rodinu s úctou a obdivem J. J.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! říjen 2021

Dobrý den, chci velmi poděkovat za super péči na urologické ambulanci. Sestřičky jsou milé, vstřícné a prostě nejlepší. Pan primář super. Celá ambulance za mě jednička a tisíc hvězdiček. Děkuji za péči a moc si Vás vážím. S pozdravem D. P.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! říjen 2021
Dobrý den, pane řediteli. V polovině září ležel ve vaší nemocnici na interním oddělení můj tatínek. Ráda bych Vám a hlavně lékařům, sestřičkám a dalšímu personálu interního oddělení poděkovala za jeho léčbu a ošetřování. Moc si toho vážím. Ještě jednou moc děkuji M. H.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! říjen 2021
Dobrý den, chci velmi poděkovat za super péči na urologické ambulanci. Sestřičky jsou milé, vstřícné a prostě nejlepší. Pan primář super. Celá ambulance za mě jednička a tisíc hvězdiček. Děkuji za péči a moc si Vás vážím. S pozdravem D. P.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! říjen 2021
Dobrý den, pane řediteli. V polovině září ležel ve vaší nemocnici na interním oddělení můj tatínek. Ráda bych Vám a hlavně lékařům, sestřičkám a dalšímu personálu interního oddělení poděkovala za jeho léčbu a ošetřování. Moc si toho vážím. Ještě jednou moc děkuji M. H.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! září 2021
Dobrý den. Ráda bych touto cestou poděkovala celému vašemu týmu na oddělení MOJIP, kde jsem byla hospitalizována sice jen krátce, ale i přesto si sestřičky zaslouží můj dík a velký obdiv. Jejich empatický a vlídný přístup, mi pomohl přečkat těch pár hodin s klidem na duši, že je o mě výborně postaráno.  Moc Vám všem děkuji. S úctou N.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! září 2021
Dobrý den. Ležel jsem u Vás na chirurgickém oddělení v týdnu od 11. 9. do 17. 9. Poděkujte prosím týmu sester na všech úrovních z 2. patra za profesionální a přitom lidský přístup a péči. Zároveň poděkujte kolektivu zdravotnické školy pod vedením paní učitelky, který byl v uvedeném týdnu na oddělení chirurgie. Jejich péče byla opravdu skvělá. Děkuji L. P.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! září 2021
Dobry den, téměř po roce bych chtěla moc poděkovat MUDr. M. Frisovi za jeho opravdu lidsky a profesionální přístup k pacientovi. s pozdravem M. M.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! září 2021
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala celému lůžkovému oddělení ORL. Na přelomu měsíce srpna a září 2021 jsem zde prodělala operaci, při které mi byla odstraněna celá štítná žláza. Setkala jsem se zde s velmi lidským a příjemným přístupem celého oddělení, jak od pana primáře, tak i dalšího personálu. Ještě jednou velmi děkuji za péči se kterou jste se mi věnovali a přeji do budoucna jen samé úspěchy, jak na poli odborném, tak i osobním. S pozdravem A. K.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! září 2021
Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za péči, kterou věnujete naší mamince na moderním rehabilitačním oddělení benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Jsme velmi nadšení z laskavého a profesionálního přístupu sester, lékařů, a hlavně primářky Mrvové. Zároveň děkujeme primáři ortopedie MUDr. Beznoskovi za rychlou náročnou operaci, díky níž určitě mamince prodloužil život. Dík patří i panu Petru Ballkovi, nemocničnímu ombudsmanovi, za vstřícné jednání v souvislosti s hospitalizací maminky. Je radost vědět, že zdravotnictví takto dobře funguje. Se srdečným pozdravem D. E. (dcera)


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! srpen 2021
Dobrý den, rád bych sdělil ředitelství nemocnice poděkování Neurologickému oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Byl jsem nedávno krátce hospitalizován na tomto oddělení a po celou dobu mě byla poskytována maximální péče na všech úrovních. Myslím, že mohu posoudit, že toto oddělení je řízeno na vysoké profesionální úrovni. Prosím o poděkování prim. MUDr. Wallerovi a vrchní sestře p. Vinduškové.  Děkuji. V. P.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! srpen 2021
Dobrý den, chtěla bych tímto srdečně poděkovat personálu interní ambulance, kam jsem byla přivezena RZS na začátku srpna večer s psychickým kolapsem. Jak sestřičky, tak paní doktorka Vejrova, byly velmi milé, příjemné, profesionální a svým klidným přístupem mě uklidnily ještě před podáním léků. Vyřiďte jim prosím moje díky a omluvu, že jsem je prakticky zbytečně zaměstnala. Přeji hezké dny a pevné zdraví, J. K.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! srpen 2021
Dobrý den, ráda bych touto cestou chtěla vznést pochvalu celému týmu oddělení MOJIP, kde byla hospitalizována v červenci 2021 moje maminka. Bylo o ní výborně postaráno. Sestřičky byly opravdu velmi milé a vstřícné. Žádné její přání či dotaz nebyly překážkou. Vše fungovalo precizně a profesionálně. Máte v nemocnici opravdu skvělý tým! Mockrát děkujeme z celého srdce. B. T.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! srpen 2021
Dobrý den pane řediteli, chtěl bych touto cestou poděkovat ortopedickému oddělení v Nemocnici Rudolfa a Stefanie, které je na vysoké úrovni. Koncem ledna 2020 jsem byl hospitalizován po úrazu kolene. Byla to moje první operace a ještě v celkové anestezii, ze které jsem byl značně nervózní. Díky profesionálnímu, lidskému a přátelskému přístupu a péči personálu se vše snáší lépe. Letos v květnu jsem byl opětovně hospitalizován pro vyndání drátů z operovaného kolene a díky předchozí zkušenosti jsem se na operaci těšil 🙂 Celému oddělení moc děkuji, zejména MUDr. Holešovskému, MUDr. Hambergerovi, staniční sestře Strnadové a bratrovi Merhautovi. S pozdravem Z. Š.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! srpen 2021
Vážený pane řediteli. V druhé polovině července jsem byla po zlomenině hlezenní kosti hospitalizována na jednolůžkovém pokoji rehabilitačního oddělení z důvodu akutní rehabilitační péče. Mou lékařkou byla MUDr. Hana Janoušková. Po celou dobu pobytu jsem byla s prací a vystupováním nejenom paní doktorky, ale i všech zaměstnanců bez ohledu na profesi (včetně personálu zajišťujícího čistotu a úklid), naprosto spokojena. Už samotné přijetí a vstupní prohlídka mladou lékařkou MUDr. Machálkovou bylo neobyčejně milé a velmi profesionální. Ráda bych jim Vaším prostřednictvím ještě jednou co nejupřímněji poděkovala. Vážený pane řediteli, nezbývá než Vám k takovým spolupracovníkům z celého srdce poblahopřát. Je to velké štěstí pro celou nemocnici. S vřelým pozdravem Ing. V. H.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! srpen 2021
Vážené vedení společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Jsem dlouholetým pacientem vašeho ortopedického oddělení. Již druhou desítku let se léčím s levým kolenem. V loňském roce pokročilo mé onemocnění tak, že byla ošetřujícím lékařem MUDr. Chromým navržena totální endoprotéza kolena, protože veškerá konzervativní léčba již byla vyčerpána. Bohužel vlivem covidu byly dva plánované termíny odloženy, ale napotřetí se vše povedlo a v červnu 2021 jsem se podrobil potřebnému zákroku, operaci vedl právě zmíněný MUDr. Lukáš Chromý. Na lůžkovém oddělení jsem zůstal do konce měsíce, kdy jsem byl převezen do rehabilitačního oddělení nemocnice v Říčanech. Ten týden, kdy jsem pobýval ve vašem lůžkovém ortopedickém oddělení mně hodně pomohl pochopit, jak velká péče je nám pacientům všeobecně věnována. Pan primář MUDr. Jiří Beznoska vybudoval oddělení ortopedie a traumatologie, které zcela určitě patří ke špičce těch nejlepších. Asi by mohli závidět i leckde v zahraničí. Musím poděkovat panu MUDr. Lukáši Chromému za dlouholetou péči v ambulanci a za profesionálně provedenou operaci při výměně kolenního kloubu. Jeho  kvalitní práce si všimli i rehabilitační zdravotníci v Říčanech. Velkou odbornou péči mně věnovala fyzioterapeutka paní Bejčková, která mě dovedla „rozchodit“ prakticky hned druhý den po operaci. Paní Bejčková prostě „umí“, také jí bych chtěl vaším prostřednictvím moc poděkovat. Nakonec se musím zmínit o celém kolektivu sálových sestřiček pod vedením staniční sestry paní Jany Hendrychové. Tyto sestřičky si zasluhují velký obdiv a poděkování nejen od nás, svých pacientů. Jsou s námi neustále v kontaktu, prakticky ve dne v noci. Často to s námi nemají jednoduché, zvláště první pooperační dny, kdy jsme i trochu nevrlí pod vlivem utišujících léků proti bolesti. Pracují vždy obětavě, jsou lidsky milé a moc nám pacientům tím napomáhají v úspěšné léčbě. Ještě jsem se nezmínil o oddělení JIP, tam si toho moc nepamatuji, celé jsem to prospal. Nepochybuji však o tom, že všem pacientům je právě tam věnována ta nejvyšší péče, takže i tam směřuje moje poděkování.
Vážené vedení společnosti, moc vás prosím o tlumočení mého poděkování celému skvělému oddělení ortopedie. Važte si všech, kteří tam tak obětavě a profesionálně pracují, máte být na koho hrdí. Srdečně Vás všechny zdraví pacient K. Š.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Ráda bych touto cestou poděkovala všem pracovnicím PCR odběrového místa. Pokaždé máte na tváři úsměv, jste trpělivé a ochotné. Velmi oceňuji přístup k dětem, které procházejí vyšetřením v klidu a bez zbytečných nervů. A malý dáreček ve formě omalovánek nebo Haribo bonbonů je pak třešnička na dortu. Děkujeme Vám za Vaši službu. S pozdravem, rodina M.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Dobrý den paní primářko, ráda bych Vám poděkovala za péči na Vašem porodnickém oddělení. Dne 16. 7. 2021 se mi u Vás narodil náš druhý syn. Prvního syna jsem rodila v porodnici u Apolináře, takže mám možnost srovnání. Váš personál je neuvěřitelný. Navštívila jsem již pár zdravotnických zařízení, ale tohle je vážně až neuvěřitelné. Za týden u Vás jsem nepotkala nikoho nepříjemného, nikoho, kdo by se neusmíval nebo se mnou nemluvil jako se svojí kamarádkou. Vaši zaměstnanci dělají všechno tak pečlivě, až se tomu nechce uvěřit. Žádný dotaz nebyl problém, sestřičky se o mě staraly opravdu krásně, i sanitáři, co mě vezli na sál se mnou mluvili o rodině, o dětech, člověk ani nemá pocit, že jede na operaci. Lékaři se mnou celou dobu operace vtipkovali. Sestřička Maruška Svobodová by měla soutěžit na sestřičku roku. Je to neuvěřitelná osoba, empatická, citlivá, přátelská. U Apolináře bylo vše problém, nikdo mi nic neřekl, nevysvětlil, já měla pak problémy s krční páteří, kluk křivou hlavičku, jelikož jsme netušili, že se dítě musí přetáčet, problémy s kojením a následně deprese, protože jsem tam každý den dostávala za něco vynadáno. Sestry tam byly vyloženě jedovaté, všechny. Všechny Vaše sestry do jedné byly milé, laskavé a opravdu svojí práci dělají tak poctivě, od uklízečky až po magistry na dětském oddělení, že je to až neuvěřitelné. Jídlo bylo skvělé, u Apolináře jsem přemýšlela nad jídlem, co to vlastně je. To jak to máte krásně zařízené, pokoje, chodbu, vše potřebné na pokoji, soukromí …. až jsem tomu nevěřila. Už jsem Vaši porodnici vychválila u své gynekoložky, MUDr. Vandy Lochmanové a budu ji chválit dál. Kdybych tohle tušila, tak jsem s prvním těhotenstvím ani k Apolináři nešla. Vaše sestra Stěhulová je také moc fajn, MUDr. Holub se mnou při první návštěvě mluvil přes 40 min a ještě se omluvil, že to bylo tak stručné, že musí běžet. Mluvil se mnou jako kamarád. Opravdu by Vám Vaše lidi mohl kde jaký manager ve firmě jenom závidět. Klobouk dolů před nimi, ničeho se neštítí, nic není problém, vše dělají přepečlivě, vše desetkrát vysvětlí. Kdybych nebyla „starší“ , klidně si u Vás odrodím ještě jednou. Velký díky všem! S pozdravem a velkým díkem za mého syna. D. D.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat za spolupráci s Vaší nemocnicí, konkrétně oddělení následné péče (LOP), jmenovitě prim. MUDr. Bláhovi a MUDr. Kadaníkové, současně i sestřičkám, neboť všichni projevují nejen velmi kvalitní odborný, ale zejména i lidský přístup. Nejde jen o náhodný případ, ale toto naše stanovisko vychází z dlouhodobé spolupráce. Současně bych chtěla poděkovat i za několika měsíční spolupráci s očkovacím centrem – prim. MUDr. Bláhové a vrchní sestře J. České. Veškeré dění spojené s očkováním (proti Covid 19)  našich klientů a zaměstnanců – (od organizace, komunikace, vyzvedávání vakcín, vydávání certifikátů apod. ) probíhalo naprosto plynule a vše, na čem jsme se dohodli bylo vždy splněno do posledního detailu. Děkujeme a přejeme pěkné letní dny. S úctou  Mgr. Hana Charvátová, vedoucí úseku služeb, zástupce ředitele CSS Tloskov


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Vážení, dne 18.7. 2021 jsem byl po úraze – rozseknutí ucha ošetřen na oddělení ORL Vaší nemocnice. Touto cestou chci vyjádřit své poděkování a obdiv za perfektně provedený lékařský zákrok a velmi příkladně lidské jednání MUDr. Janu Buriánovi a zdravotní sestře Radce Neradové. Závěrem chci říct, že bych si velice přál, aby ošetření všude probíhalo tak, jako v mém případě ve Vaší nemocnici. J. K.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Vážená, milá a krásná paní doktorko Kyzourová z neurologického oddělení benešovské nemocnice. Ráda bych Vám ještě jednou touto cestou moc poděkovala za vše, co jste pro mě udělala. Dobře si uvědomuji, že mě na JIP dovezla RZ téměř nevědomou, nejistou a vystrašenou. Další si z té noci bohužel moc nepamatuji. Za to hned druhý den jste svým krásným obličejíčkem, klidnou a rozvážnou mluvou získala moji nezvratnou důvěru Nesmírně obdivuji Vaši specializaci a odborný přístup k pacientkám. Sama na místě jsem se přesvědčila o Vaší trpělivosti s milým přístupem (není opravdu nic jednoduchého nám starším něco vysvětlovat). Proto se domnívám, že Vás Vaše zaměstnání (lépe řečeno poslání), skutečně baví a zajímá. To je prostě obdivuhodné. Nejraději bych Vám Vážená paní doktorko napsala, jak se moc těším na setkání s Vámi, ale jistě chápete ten děsný paradox – nechci už být nemocná. Když zůstanete stejná, jako jste nyní, všichni kolem Vás budou šťastni! Upřímně a z celého srdce Vám přeji mnoho úspěchů spokojenosti i radosti v práci i v osobním životě. Také abyste byla stále zdravá! S úctou A. B., Vaše vděčná pacientka.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Vážený pane řediteli, děkuji týmu lékařů a primáři interního oddělení nemocnice Benešov za péči a rychlé vyšetření paní P. Jmenovaná byla přijata na 2. patro tohoto oddělení ve věku 86 let na přelomu června a července tohoto roku. Ochota a profesionální přístup, které se jí dostalo, mě přesvědčilo, že naše zdravotnictví a zmíněné oddělení Vaší nemocnice je na vynikající úrovni a zaslouží se velkého uznání. Velké dík patří i jedné ze sestřiček Nadě Řehákové, která lidským a citlivým přístupem pomohla zmírnit bolest a depresi po sdělení nepříznivé diagnózy, kterou v takovéto chvíli člověk prožívá. Zaslouží si velký obdiv a pochvalu. J. Z., přítel pacientky 91 let.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Dobrý den, poté, co mě na chirurgii/ortopedii spravili, postoupil jsem na rehabilitaci. Musím říci, že jsem ZASE nadšený. Konkrétně z přístupu MUDr. Petra Sedláčka. Jeho odborný výkon nejlépe posoudím, až absolvuji všechny předepsané terapie, ale už teď oceňuji jeho vstřícnost, vtipnost atd. Převyprávěl mi, co mi vlastně chybí, a vysvětlil, co doporučuje a jaké výsledky mohu očekávat (a kdy). Hravě získal mou plnou důvěru. Děkuji! J. G.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Dobrý den, chtěla bych velice pochválit personál, jak lékaře, tak sestřičky a sanitářky a sanitáře interního lůžkového oddělení 1.patra. Měla jsem zde hospitalizovanou maminku na začátku července 2021, všichni na oddělení jsou velice vstřícný a ochotní a proto si zaslouží pochvalu. Děkuji ještě jednou za takový personál co je na 1.patře interního oddělení. S pozdravem dcera V. K.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Touto cestou bych chtěla poděkovat „chirurgickému oddělení“ na začátku července jsem byla záchrannou službou převezena do této nemocnice s tržnou ránou na lýtku. Chci všem moc moc moc poděkovat za profesionální, lidský a milý přístup. Hlavně MUDr. ZDENĚK SKÝPALA. I lízátko jsem od MUDr. SKÝPALA a sestřičky dostala za statečnost 🙂 . Jsem Vám všem vděčná. I přes to co máte v této nelehké době za sebou se stále usmíváte. Váš profesionální a lidský přístup by měl být příkladem pro všechny. Děkuji Vám, že jste. Že to nevzdáváte a svou práci děláte s láskou. Vaše pacientka M. H.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Dobrý den, chtěla bych velice pochválit personál, jak lékaře, tak sestřičky a sanitářky a sanitáře interního lůžkového oddělení 1. patra. Měla jsem zde hospitalizovanou maminku na začátku července 2021, všichni na oddělení jsou velice vstřícní a ochotní a proto si zaslouží pochvalu. Děkuji ještě jednou za takový personál, co je na 1. patře interního oddělení. S pozdravem dcera V. K.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Touto cestou bych chtěla poděkovat chirurgickému oddělení. Na začátku července jsem byla záchrannou službou převezena do této nemocnice s tržnou ránou na lýtku. Chci všem moc moc moc poděkovat za profesionální, lidský a milý přístup. Hlavně MUDr. ZDENĚK SKÝPALA. I lízátko jsem od MUDr. SKÝPALA a sestřičky dostala za statečnost :-). Jsem Vám všem vděčná. I přes to, co máte v této nelehké době za sebou, se stále usmíváte. Váš profesionální a lidský přístup by měl být příkladem pro všechny. Děkuji Vám, že jste. Že to nevzdáváte a svou práci děláte s láskou. Vaše pacientka M.  H.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Vážený pane řediteli, na konci června jsem podstoupil operaci kolene na ortopedickém oddělení Vaší nemocnice. Chtěl bych touto cestou poděkovat za skvělou péči všem, kteří se na ní podíleli. Velké dík patří MUDr. Holešovskému za provedení operace a příkladnou pooperační péči. Dále bych chtěl poděkovat staniční sestře Mgr. Strnadové a zdravotnímu bratrovi O. Merhautovi za jejich profesionální a lidský přístup. Na ortopedickém oddělení jsem byl hospitalizován opakovaně a musím říct, že poskytovaná péče je na vysoké úrovni. S pozdravem H.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červenec 2021
Dobrý den, pane řediteli. Chci pochválit; také tak činím touto cestou. Chválím pohotovost interního oddělení. V sobotu na začátku července 2021 jsem v dopoledních hodinách přivezla dceru k ošetření, neb měla ošklivou reakci na druhou dávku očkování proti Covid. Pan MUDr. Jan Frajtko velmi záhy rozpoznal stav mé dcery. Není to reakce na Modernu, nýbrž Flegmona po vpichu. Dcera dostala léky a vyčerpávající poučení, jak se má nadále vypořádat s touto infekcí. Děkuji panu doktorovi, sestřičce za úžasný přístup a velmi milé chování, odbornost a pohotovost při ošetření. Můžete být právem na tyto zaměstnance nemocnice v Benešově velmi hrdý! Prosím, sdělte jim mou pochvalu a dík! Děkuji a zdravím. M. G.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červen 2021
Dobrý den, děkuji Vám za moc milý a vřelý přístup při očkování. Věřím, že tato práce může být stresující a únavná, přesto ale sestřičky a doktorky byly moc příjemné a celé očkování mohlo díky nim proběhnout hladce. Děkuji mnohokrát, přeju hodně štěstí a síly do dalších dnů!  M. P.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červen 2021
Dobrý den, zase musím chválit, a sice personál, který právě teď slouží na covid odběrovém místě č.1 (zeleném). Jsou milí, rychlí a ochotní, i ten v zásadě nepříjemný odběr je v jejich podání … příjemný. J. G.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červen 2021
Dobrý den, děkuji Vám za moc milý a vřelý přístup při očkování. Věřím, že tato práce může být stresující a únavná, přesto ale sestřičky a doktorky byly moc příjemné a celé očkování mohlo díky nim proběhnout hladce. Děkuji mnohokrát, přeju hodně štěstí a síly do dalších dnů! M. P.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! červen 2021
Vážení přátelé, byl jsem dnes s drobným úrazem na chirurgické ambulanci a nakolik to bylo možné, byl jsem nadšený. Věnovali se mi MUDr. Holešovský a sestra Hana Rohlíčková a byli oba skvělí. Vstřícní, chápaví, profesionální. Předem jsem věděl, co budou dělat a proč, a dělali to nesmírně ohleduplně – a ještě přitom zvládli se mnou příjemně konverzovat. Ne že bych se přímo těšil, až se tam příště objevím, ale když už bych musel, tak prosím zase tam. Jestli můžete, promítněte jim tu mou spokojenost do pohyblivé složky platu, resp. mzdy. Zdraví J. G.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! květen 2021
Vážený pane řediteli, chtěli bychom vám touto cestou poděkovat. Na konci května, o víkendu podvečer náš 4letý vnuk  spadl na břicho ze studny na roh betonového schodu. Rychlou záchrannou službou byl následně převezen na chirurgii Vaší nemocnice. Od samotného prvního přijetí lékařem na chirurgické ambulanci, přes RTG a sonografické vyšetření, jsme se setkali s velmi milým přijetím a profesionálním přístupem veškerého zasahujícího personálu. A to včetně zdravotních sester a pomocného zdravotnického personálu, který se vnukovi také hezky věnoval. Budeme rádi, když se naše ocenění a poděkování dostane ještě jednou Vašim zaměstnancům. Přejeme Vám i celému Vašemu týmu v této nelehké době co nejméně práce a jen samé úspěšné zásahy. E. a S. Z. Olomouc


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! květen 2021
Dobrý den, chtěl bych poděkovat za intenzivní péči všem zdravotníkům, kteří o mě pečovali během mého dlouhého pobytu od konce prosince 2020 až do začátku února 2021. Na oddělení, kde jsem byl uveden do umělého spánku, mě zdravotníci moc psychicky pomohli, když už jsem to chtěl „zabalit“. Teprve tam jsem pochopil, jak těžkou službu musejí vykonávat a řešit řadu složitých problémů. Jen např. každodenní mytí nepohyblivých pacientů vyžaduje nemalou fyzickou námahu. Škoda, že jsem nemohl zdravotníky v uzavřených „skafandrech“ fyzicky poznat. Jen jedno jméno mi zůstalo v paměti, sestra paní Nováková. Obdivoval jsem, jak tyto drobné ženy dovedou zručně ošetřit nepohyblivého pacienta, a ještě vlévat naději k návratu do běžného života. Mnoho zdaru přeje P. S.


Jsme rádi, že jsou naše klientky spokojené!!! květen 2021
Dobrý den paní vrchní. Doufám, že se neurazíte, že jsem si dovolila Vás oslovit touto cestou, ale považuji za svoji povinnost Vám přiblížit jak moc jsem byla spokojená s péčí a lidským přístupem sestřiček z JIP na interním oddělení, kde byla nedávno hospitalizována moje maminka s cévní mozkovou příhodou. S tak milým přístupem a profesionálním jednáním jsem se dosud nesetkala. Nejen, že byli všichni vstřícní a působili velmi profesionálním dojmem, ale také prokázali, že mají srdce na správném místě. Kdykoliv jsem volala a ptala se na zdravotní stav, vždy mi bylo vyhověno aspoň po sesterské stránce, pokud pan doktor byl zrovna zaneprázdněný. Také mě velmi zaujal přístup staniční sestry, která mi ochotně umožnila návštěvu, i když jsem byla neohlášená a byla jsem mile překvapena, že se mi osobně představila a dokonce pomohla mamince dobít kredit na mobilním telefonu, protože sama by to nedokázala a nemohla by s námi jinak komunikovat. Moc děkuji, máte skvěle sehraný tým na celém interním pavilonu. Přeji spoustu sil do dalších let . S pozdravem L. B.

Jsme rádi, že jsou naše klientky spokojené!!! květen 2021
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat za milé chování, a lidský přístup MUDr. Vitu Petrů, ale i všem sestřičkám z interní ambulance, kde jsem byla ošetřena v dubnu. Přeji celému kolektivu hodně zdraví, a hodně spokojených pacientů, jako jsem byla já. J. K.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! květen 2021
Chtěla bych opravdu moc poděkovat všem lékařům a sestřičkám, prostě celému kolektivu z Interního oddělení  za skvělou ve všech směrech profesionální péči. Za laskavost a srdečnost v jednání s naší babičkou, která má po prodělané mrtvičce problém s dorozumíváním a špatně slyší.  Právě v dnešní těžké době, zejména pro Vás, jsem se na tomto oddělení setkala  s velkým porozuměním a vstřícným a lidským jednáním. Velice si vážím Vaší každodenní snahy ulevit pacientům v jejich  mnohdy těžkých chvílích. Se srdečným pozdravem L. P.


Jsme rádi, že jsou naše klientky spokojené!!! květen 2021
Vážený pane řediteli! Ráda bych vás touto cestou informovala, jaký máte tým na gynekologickém oddělení. ÚŽASNÝ!!!! Paní primářka Hlaváčková to společně se svým zástupcem MUDr. Kroužkem vedou báječně! Důležitým bodem je také staniční sestra Vnoučková, která má vše pod perfektní kontrolou a šlape to tam jako hodinky.
Nechci dál vyjmenovávat jmenovitě všechny sestřičky, sanitáře, lékaře, abych náhodou někoho neopomněla.
VŠICHNI ke své práci přistupují velmi profesionálně a jako bonus, s úsměvem. Kluci sanitáři, i na operačních sálech-SUPER!
SESTŘIČKY- andělé, kteří pomohou rády a ochotně s čímkoliv!
LÉKAŘI – borci! I o víkendu šlapou všichni jako hodinky a snaží se dát pacientkám první poslední. Můžete být PYŠNÝ na takový tým!
Ještě jednou děkuji za vřelou péči!
J. K. Benešov


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! květen 2021
Vážený pane řediteli, ráda bych tímto emailem poděkovala Vám, vedení celé nemocnice a hlavně jednotlivým zaměstnancům za výbornou péči, které se mi dostalo v posledních týdnech na několika odděleních. Okolnosti mého zdraví mě nejprve dovedly na rehabilitační oddělení, kde se mého případu ujala MUDr. Marie Mrvová. Její přístup byl velmi milý a pomoc veliká. Napsala mi rehabilitační služby a také poslala na neurologické oddělení.
Na neurologickém oddělení Vaší nemocnice se mě ujala MUDr. Eva Kyzourová spolu se zdr. sestrami, které v tu dobu měly službu. Paní doktorka mi věnovala veškerou péči, provedla příslušná vyšetření, byla velmi ochotná, milá a její přístup byl nejen profesionální, ale také lidský.
Mé rehabilitace jsou vedené fyzioterapeutkou p. Ježkovou, která je opravdu výborná. Celé oddělení působí velmi přátelsky a personál na recepci ochotný a vstřícný stanovit termín, který člověku nejvíce vyhovuje, přestože množství pacientů je ohromné. Zejména velice děkuji pí. Čermákové.
Prosím Vás, zda byste mohl mé díky předat příslušným primářům oddělení (MUDr. Zdeněk Waller a MUDr. Marie Mrvová) a hlavně příslušným zaměstnancům. Ještě jednou moc děkuji za Vaši práci, za benešovskou nemocnici jako takovou a veškeré nasazení v tyto složité dny! S přáním dobrých dní, Mgr. L. P.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! duben 2021
Dobrý den, rád bych touto cestou poděkoval kolektivu Chirurgického oddělení A, kde jsem byl nedávno hospitalizován. Jmenovitě musím velmi pochválit p. Jana Krýsla. Jeho chování a přístup mě velmi potěšil. Ještě jednou díky J. Š.


Jsme rádi, že jsou naše klientky spokojené!!! duben 2021
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat celému oddělení Vaší porodnice, kde jsem byla hospitalizována začátkem dubna. Sestřičky během porodu byly naprosto skvělé a mimořádné poděkování patří sestřičkám na novorozeneckém oddělení. Jejich přístup ke mně i malému Matouškovi byl mimořádný a moc mi pomohly v nelehkých chvílích. Prosím o předání zprávy paní primářce Hlaváčkové. Moc děkuji za vše!! T. N.

Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! duben 2021
Dobrý den, velmi si vážím práce všech zdravotníků, hlavně těch v naší nemocnici. Mám jen ty nejlepší zkušenosti, především s ortopedickým oddělením, kde mi velmi všichni pomohli a pomáhají, ať lékaři nebo sestřičky a když jsem zde byla na operacích, tak samozřejmě i všichni ostatní (sanitáři, uklízečky…¨). Moc jim fandím a jen doufám, že v této době, kdy museli všichni pomáhat i s covidovými pacienty, tak že to všichni přežili a přežijí ve zdraví a bez zdravotních problémů. Na podzim naše nemocnice pořádala sbírku, tuším, že na nový, lepší, ventilátor (možná šlo o jiný přístroj). Zajímalo by mě, kolik se vybralo (také jsem maličko přispěla) a jestli už se ten daný přístroj zakoupil. Děkuji všem zdravotníkům  za jejich obětavou a náročnou práci a lituji, že nemohu nijak přispět, ani brigádou, nemám zdravotnické vzdělání a navíc už jsem „stará babka“…….. a tudíž v rizikovější skupině. Přesto všem držím pěsti, ať se všichni drží !!!  Snad už se ta situace zlepší ! Ještě jednou díky všem za Vaší práci !!!!! Zdravím !  J. B.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! duben 2021
Ráda bych touto cestou poděkovala panu MUDr. Vítu Petrů, který se o mne v listopadu 2020 postaral v rámci nemoci Covid19. Pan doktor byl velice profesionální, trpělivý, ochotný, vstřícný, vše mi velmi srozumitelně vysvětlil a komunikoval se mnou i telefonicky. Velmi, opravdu velmi mu za veškerou projevenou péči děkuji. Byl to právě on, kdo mi pomohl se z nemoci dostat. U ostatních před ním, během nemoci Covid19, jsem takovou zkušenost bohužel neměla. Je to obrovská bezmoc, když Vám jako pacientovi Váš nejbližší lékař není schopen pomoci, protože sám se bojí nebo Vám sdělí, že nemá ochranné pomůcky. Panu doktorovi Petrů přeji v osobní a pracovním jen to nejlepší! S pozdravem M. Š.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! duben 2021
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou vyjádřila svoji úctu a poděkování týmu interny, zvláště paní MUDr. Horákové, která se starala výjimečně  o mou matku V. K., která u Vás byla hospitalizovaná v březnu. Zdraví jistě všichni považujeme za dar, ale nejvíce si jeho hodnotu uvědomíme v situaci, kdy sami vážně onemocníme. Jsem si jistá, že v těchto nelehkých chvílích je pro každého pacienta i celou jeho rodinu velmi důležitý přístup lékařů a ostatního ošetřujícího personálu. My jsme měli štěstí. MUDr. Horáková, která ošetřovala mou matku, se chovala nejen velmi profesionálně, ale zároveň lidsky a účastně.
S úsměvem se nejen starala, citlivě přistupovala k potřebám mé matky a nám – rodině vždy ochotně odpovídali na dotazy. To vše přispívalo k psychické pohodě a k postupnému zlepšování stavu. Dnes se cítí výborně, dostala místo v léčebně a ráda bych ve jménu naší maminky všem lékařům, celému týmu sester a ošetřujícímu personálu vyslovila svůj dík za jejich vynikající práci a lidský přístup. Přeji Vám i všem, kdo o ni pečoval, hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů ve Vaší tolik potřebné práci. S úctou, R. K. R. (dcera) a L. K.(syn)


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! duben 2021

Dobrý den,  chtěla bych  poděkovat Vaší nemocnici. Konkrétně  ORL, panu primáři za úžasný přístup, co měl k mému tchánovi. Nám vše řekl, jak to bude vše probíhat.  Bylo to úžasné jednání. Moc děkuji  L. V.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! duben 2021

Vážená paní, vážený pane, ráda bych chtěla touto cestou poděkovat Vaši nemocnici za poskytnutou hospitalizaci a péči, které se mi v této nelehké době dostalo po zhoršení mého zdravotního stavu při onemocnění Covid-19. V tomto těžkém období pro nás všechny, hlavně tedy pro vás, mi Vaši zdravotníci, a tím myslím všechny, od lékařů, sester, záchranky až po sanitáře na oddělení Chirurgie B- Covid, poskytli tu nejlepší péči. Byli empatičtí, lidští, profesionální i v mých nejtěžších chvílích. Prosím, vyřiďte mé velké poděkováním všem na tomto oddělení. A přeji Vám všem zdraví, sílu a odhodlání do dalších dní. S přáním hezkého dne J. Š


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! březen 2021
Chtěla bych velice moc poděkovat celému týmu kovidového oddělení chirurgie za velice pozornou, profesionální a hlavně empatickou péči. Vážené sestry, doktoři, doktorky, žákyňky, vojáci, zdravotní bratři i uklízečky a ostatní které pacient ani nepotká a podílíte se na chodu skrytě Vám všem velice děkuji . Váš profesionální přístup ale i osobní mě postavil na nohy. Určitě řeknete, že to bylo hlavně na mě, ano zdravotně bylo, ale pokud je člověku špatně a někdo s ním soucítí tak psychika je velice mocný lék. Děkuji za každou jehličku, kapačku, pilulku která mě vrátila domů. Jste SKVĚLÝ   J. F.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! březen 2021
Dobrý den. Rád bych poděkoval za péči o moji mámu paní V. S.  Na vašem interním oddělení byla hospitalizovaná týden v půlce února. O celém týmu od pana primáře až po uklízeče se máma vyjadřuje s obrovským respektem a obdivem. Po návratu z nemocnice se rychle zotavila. Přitom, když ji k Vám vezli, tak si myslela, že je to její konec. Dnes se cítí dobře, až na slabší kondičku. S přáním hezčích dnů ještě jednou děkuji. M.S.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! březen 2021
Dobrý den, na konci minulého týdne jsem byla propuštěna z COVID ODDĚLENÍ na Chirurgii. Chtěla bych tímto ještě jednou poděkovat za komplexní péči, která mi byla od pondělního akutního příjmu,  kdy jsem měla  problémy s dýcháním  poskytnuta!! Mohu napsat a jen Vám všem říct, že to děláte DOBŘE!! Strašně děkuji za pomoc, za optimismus, že jste mě dostali do stavu, který mi umožnil se vrátit k mé rodině domů.
Vnímám obrovský respekt, vnímám Vaše obrovské nasazení a strašně moc Vám za to děkuji! Svou práci děláte všichni na maximum a věřte, že to je to, co nám, kteří jsou nemocní, kterým  kolikrát není do smíchu udělá velký posun v hlavě! A pomůže nám to si vybojovat nazpět ZDRAVÍ.
PŘEJI Vám co nejmíň pacientů a věřím,  že očkování nám pomůže tento boj více a více vyhrávat! A již nebudete pod takovým psychickým tlakem!  S úctou K. L.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! březen 2021
Dobrý den, minulý týden jsme s prarodiči navštívili očkovací centrum. VELKÉ díky všem zaměstnancům za ohromně milý a empatický přístup ke starým lidem. Děkujeme, jsou skvělí! Srdečně J. N.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! březen 2021
Dobrý den, chtěl bych poděkovat Všem z interního oddělení 1. a 2. patro za skvělou péči a lidský přístup. Ještě jednou mnohokrát děkuji. S pozdravem F. B.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! březen 2021
Dobrý den, byla jsem v benešovské nemocnici hospitalizována na přelomu února a března kvůli operaci appendixu. Chtěla bych poděkovat lékařům a sestřičkám za příkladný přístup k pacientce. Sestry se mě i druhým pacientkám na pokoji velmi věnovaly, byly ochotné, milé a velmi příjemné. Také bych chtěla pochválit a poděkovat studentkám Stř. zdravotnické Benešov a jejich učitelkám. Paní učitelky jim vše velmi mile vysvětlovaly a bylo vidět, že mají ke studentkám hezký vztah. Děvčata byla velmi ochotná a šikovná. Prosím moc o předání mého poděkování.
Přeji všem zdravotníkům hodně sil v této nelehké době a všem patří moje poděkování.
S pozdravem A. M.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! březen 2021
Vážený pane primáři, v sobotu (na konci února) jsme bohužel museli poprvé s dcerou (5 let) vyhledat dětskou pohotovost. Jednalo se o bolest bříška. Přiznám se, že trošku s předsudkem jsme vyrazili k vám na dětskou pohotovost do nemocnice Rudolfa a Stefanie. Moje veškeré obavy se však během pár minut rozplynuly. Ošetřující lékař MUDr. Navrátil si dokázal dceru získat na svou stranu. Byl velmi empatický, lidský a vtipný. Dcera se přestala bát. Rovněž i zdravotní sestřička byla velmi milá. V neděli navečer jsme museli bohužel pro zhoršení stavu opět k vám na pohotovost a opět skvělá lékařka MUDr. Poláčková. Vzhledem ke stavu dcery navrhla hospitalizaci a provést potřebná vyšetření. S MUDr. Poláčkovou jsem si odsouhlasila, že budu u všech vyšetřeních s dcerou, což mi potvrdila, že je u vás samozřejmost a opravdu nebyl ani jeden problém. Dcera byla klidná, protože věděla, že jsem s ní a veškerý personál byl opravdu skvělý!!! Dcera odběr krve téměř nepostřehla. Výsledky se mnou MUDr. Poláčková konzultovala ještě v neděli večer.
Pane primáři, velmi oceňuji a vážím si přístupu personálu dětského oddělení. Naše hospitalizace byla dvoudenní a po celou dobu byl opravdu veškerý personál velmi vstřícný, empatický. Navíc Dr. Klaunička s dárkem pro dceru pozvedla její náladu.
Co velmi oceňuji je podpora přítomnosti rodiče a nejsou zde upírána práva dítěte na přítomnost zákonného zástupce. Velmi děkuji vašemu oddělení za přístup a vaši profesionální, ale zároveň i lidskou práci. Vyřiďte prosím poděkování i ostatním členům vašeho týmu.
Ještě jednou děkuji. S pozdravem A. H.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! březen 2021
Vážený pane řediteli, vážení zdravotníci benešovské nemocnice. Jmenuji se B. S.,  je mi více jak 70 let a chtěla bych personálu vaší nemocnice poděkovat. V pondělí 1.3.2021, kdy byla zahájena možnost registrace k očkování proti Covidu 19 pro osoby starší 70 let, jsem trochu nejistě zavolala do ordinace praktické lékařky MUDr. Novákové s prosbou o informaci k očkování. Sestra si mě hned zaznamenala jako zájemce s tím, že mám ještě zavolat koncem týdne. V úterý, 2. 3. mi sama telefonicky oznámila, že se mám k očkování dostavit již ve čtvrtek 4. 3. Očkování  bylo výborně zorganizované, připravené, o příjemném jednání nemluvě a hned jsem dostala termín k očkování druhou dávkou vakcíny.
Jak je vidět, jde to. A proto vám děkuji, neboť všichni mí známí vrstevníci v republice mi tu rychlost a ochotu závidí. Díky paní doktorce Šafářové a její zdravotní sestře mám hezký den.
Vám všem ho také přeji, máte můj obdiv.
B.S.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! březen 2021
Chtěla bych tímto pochválit péči a přístup paní doktorky Kotoučové z Neurologického oddělení. Je vždy, pokaždé vstřícná, pečlivá, laskavá. Vždy mi svým ošetřením pomůže. A dále sestřičku Janu Marešovou – je z toho oddělení. I ona je rovněž vždy ochotná, milá a usměvavá.
Děkuji E. Č.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! březen 2021
Dovoluji si touto cestou vyjádřit dík za příkladnou péči týmu lékařů a sestřiček z interní ambulance i lékařské pohotovostní služby interního oddělení. Moc mi pomohli a velice si jejich náročné práce vážím. Pacientka E. K.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! únor 2021
Dobrý den, chtěla bych poděkovat pracovnicím očkovacího centra. Povedlo se mi zaregistrovat mého tchána, roč. 1928, na očkování proti Covidu. První dávku dostal 18.1., druhou 8.2. Po oba termíny byly sestřičky milé, usměvavé, vše fungovalo jako na drátkách, což v této vypjaté době velmi oceňuji, a tatínek byl spokojený, že dlouho nečekal. Ještě jednou děkuji J. K


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! únor 2021
Dobrý den, minulý týden jsem byla hospitalizována s plícemi na 2. interním oddělení. Moc mě pomohl pan primář Otava a paní doktorka Horáková, za tom jim velice moc děkuji. Také děkuji všem zaměstnancům za milou ochotu a čistotu prostředí. Byla jsem moc spokojená a za to Vám ještě jednou všem moc děkuji a přeji Vám všem moc zdraví. M. N.


Jsme rádi, že jsou naši klienti spokojení!!! únor 2021
Dobrý den, vyslovuji poděkování a zároveň podiv nad tím, jak nemocnice RaS zvládla očkování zdravotníků na Covid 19, bylo provedeno rychle a bez problémů. Myslím a nejen já, přestože nejsem zaměstnanec, že nemocnici patří za to velký dík a pochvala, nejsem sám i ostatní kolegové sdílí se mnou tento názor.
Děkujeme.  MUDr. J. J. a jeho sestřička B. N.,  Gyn4You s.r.o.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! leden 2021
V lednu 2021 jsem byla hospitalizovaná na interním oddělení v prvním patře. Byli jste všichni vstřícní, srdeční, laskaví, ochotní, trpěliví, lidští, veselí, náladu zvedající, od nejnižšího personálu, až po nejvyšší. Patří Vám za to velké uznání a dík. Pán Bůh, ať Vám žehná. M. S.


Jsme rádi, že jsou naši pacienti spokojení!!! leden 2021
Dobrý den. Od úterý, do dnešního dne –  22.1.,  jsem ležela nejdříve na interním oddělení 2.patro a pak na JIP. Moc Vám všem děkuji za příjemné chování, a hlavně za velkou pomoc. Jste (jedničky na zlatou medaili) ochotný, usměvavý i v této těžké době pro nás všechny. Z. CH.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! leden 2021

Dobrý den, ráda bych touto cestou chtěla poděkovat. V říjnu jsem k vám přijela s úrazem ruky. Vstřícné a rychlé jednání. Při operaci se nejdříve uvažovalo o amputaci prstu. Naštěstí byl nakonec k operaci přivolán z ortopedie dr. Jíra, který dal do prstu dráty a tím ho zachránil. Dnes už s ním začínám i hýbat. Velké díky. P. Z.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! leden 2021
Byla jsem u Vás v nemocnici hospitalizována na konci roku 2020 na Covid oddělení – 2.p. Chirurgie. Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat mojí ošetřující paní doktorce Cihelkové, všem sestřičkám, p. doktorům, vojákům a všemu personálu na tomto oddělení. Je mi přes 80 let, ale s tak obětavými lidmi jsem se nesetkala v žádném zdravotnickém zařízení. Sami unaveni pomohli, dobrým slovem potěšili, že vše dobře dopadne. Děkuji všem, i vám, že máte tak skvělý a profesionální personál. Přeji Vám všem dodatečně do Nového roku hodně zdraví, štěstí a doufejme, že bude brzy lépe.
Prosím, poděkujte všem na Covid odd. za jejich obětavost.

Děkuji M. J.


Jsme rádi, že jsou naše maminky spokojené!!! leden 2021

Dobrý den, chtěla bych vyzdvihnout skvělý přístup lékařů a sester ve Vaší nemocnici. Již v březnu, kdy jsem v benešovské porodnici přivedla na svět své první miminko jsem byla nadšená z péče a přístupu při porodu i po něm. Na konci roku jsme byli nuceni navštívit se synem ve večerních hodinách dětskou ambulanci. Jak na ambulanci, tak na rentgenu jsme se setkali se skvělými, usměvavými pozitivně naladěnými lidmi. Zvlášť musím vyzdvihnout paní doktorku MUDr. Petru Kohoutovou, byla neskutečně milá, na nás i na syna a vše rychle vyřešila. Opravdu člověk na správném místě. Kdybychom měli v budoucnu jakýkoliv problém, rozhodně se znovu rozhodneme pro Vaši nemocnici, s přístupem v jiných nemocnicích v kraji se to absolutně nedá srovnat. Děkujeme. M. Š.


Jsme rádi, že jsou naše pacientky spokojené!!! leden 2021
Dobrý večer v Novém roce!
Velmi ráda bych chtěla poděkovat za profesionální přístup a přijetí a to konkrétně paní ze záchranné služby, bohužel jméno nevím, která mě na konci minulého roku ošetřila v Sázavě a následně jsem byla přijata k Vám do Benešovské nemocnice na pohotovost. Tam se o mě kromě sestřiček pečlivě a profesionálně starala paní doktorka Štěpánka Kosová. Během doby hospitalizace, cca 3,5 hodiny, jsem měla možnost stát se na malou chvíli součástí její každodenní práce a sledovat tak celé dění. Během této doby ošetřily spolu s kolegyní mnoho pacientů, vyřizovaly mnoho telefonů a to vše vždy vstřícným a individuálním přístupem.

Mrzí mě, že nakonec se vše seběhlo tak rychle, že jsem neměla možnost při odchodu paní doktorce Kosové osobně poděkovat. Tudíž bych to chtěla touto cestou napravit. Děkuji Vám za veškerou péči a přeji Vám i všem zdravotníkům ať je tento rok pro nás všechny klidnější, plný radosti a v neposlední řadě hlavně mnoho zdraví. S pozdravem A. R.