Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Projekt IS pro řízení, správu a podporu provozu organizace

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

 

Projekt „IS pro řízení, správu a podporu provozu organizace“

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006179

Hlavním cílem projektu je zavedení základních IS pro elektronizaci a optimalizaci procesů řízení, správy a podpory provozu v rámci Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. V rámci projektu budou implementovány vybrané klíčové IS a nastaveny nezbytné procesy a vypracovány odpovídající metodiky.

Projekt řeší absenci adekvátní IT podpory klíčových řídících a provozních procesů v prostředí nemocnice a aktuální legislativní požadavky na zabezpečení dat. V ICT prostředí žadatele chybí centrální úložiště elektronických dokumentů a související řízení oběhu dokumentů a přístupu k nim. Chybí vhodné IT nástroje pro zajištění finanční kontroly, monitoringu a plánování pravidelných servisních a technických prací a podpory ICT provozu.

Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celkové ukončení realizace projektu je plánováno k 15. 1. 2020.