Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Modernizace přístrojového vybavení

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Název projektu: Modernizace přístrojového vybavení v nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016276

Termín realizace projektu: 1. 12. 2020 – 30. 9. 2023

Hlavním cílem projektu je modernizace zdravotnické techniky a přístrojového vybavení v nemocnici Benešov z důvodu posílení odolnosti nemocnice jako poskytovatele zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby jako jsou pandemie.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • – Pořízení 32 typů přístrojů pro Nemocnici Benešov;
  • – Instruktáž relevantního zdravotního personálu Nemocnici Benešov podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, realizované ve vazbě na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení.

 

Realizací projektu dojde k modernizaci zastaralé zdravotnické techniky a vybavení vybraných pracovišť urgentního příjmu 2. typu poskytovaného nemocnicí Benešov. Bude zajištěna efektivnější dostupnost vyšetřovacích metod pro pacienty léčené v regionu nemocnice Benešov. S přispěním projektu dojde k rozvoji poskytování zdravotní péče na všech podporovaných pracovištích / ve všech lékařských oborech urgentního příjmu 2. typu.

V důsledku této změny bude nemocnice Benešov disponovat obměněným a modernizovaným zdravotnickým vybavením pro pracoviště JIP, ARO, operační sály, radiologie a zobrazovací metody, laboratoře, chirurgie a úrazová ambulance, ortopedie a traumatologi, vnitřní lékařství (interna) včetně pneumologie a gynekologie včetně porodnictví, které vlivem pandemie COVID-19 a jejích dopadů na chod nemocnice představují zvýšené nároky na vyšetření pacientů (včetně covidových) v těchto oborech.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.