Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Elektronické služby

 

Elektronické služby pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Název projektu:                        Elektronické služby pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

Registrační číslo:                      CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005974

 

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti služeb v rovině technologického zabezpečení, se specifickým cílem: zásadní zvýšení dostupnosti všech služeb a významné navýšení bezpečnosti.

Realizací projektu dojde k celkové modernizaci nemocnice.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie.