Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vedení společnosti

Management nemocnice

MUDr. Roman Mrva : předseda představenstva, ředitel nemocnice

MUDr. Roman Mrva

předseda představenstva, ředitel nemocnice

tel.: 317 756 351
roman.mrva@hospital-bn.cz
PhDr. Jan Kolbaba : technický ředitel

PhDr. Jan Kolbaba

technický ředitel

tel.: 317 756 357
jan.kolbaba@hospital-bn.cz
Ing. Martin Vilímek : finanční ředitel

Ing. Martin Vilímek

finanční ředitel

tel.: 317 756 201
martin.vilimek@hospital-bn.cz
Ing. Miroslav Kolanda : ředitel řízení lidských zdrojů

Ing. Miroslav Kolanda

ředitel řízení lidských zdrojů

tel.: 317 756 365
miroslav.kolanda@hospital-bn.cz
MUDr. Markéta Bláhová : ředitelka pro lékařské obory

MUDr. Markéta Bláhová

ředitelka pro lékařské obory

317 756 134
marketa.blahova@hospital-bn.cz
Mgr. Karin Kápičková, MBA : hlavní sestra

Mgr. Karin Kápičková, MBA

hlavní sestra

tel.: 317 756 347
karin.kapickova@hospital-bn.cz
Ing. Alena Chaloupková : krizový manažer

Ing. Alena Chaloupková

krizový manažer

tel.: 317 756 428
alena.chaloupkova@hospital-bn.cz

Sekretariát nemocnice

Lenka Kubešová
vedoucí sekretariátu ředitele nemocnice
tel.: 317 756 351, 317 756 442
e-mail: lenka.kubesova@hospital-bn.cz

Marcela Šobíšková
asistentka hlavní sestry
asistentka ředitele pro lékařské obory
tel.: 317 756 371
e-mail: marcela.sobiskova@hospital-bn.cz

 

Představenstvo nemocnice

Předseda představenstva: MUDr. Roman Mrva

Místopředseda představenstva: Pavel Havlíček

Člen představenstva:

Mgr Luděk Jeništa

Ing. Luboš  Balata

Mgr. David Vaculík

 

Dozorčí rada:

Ing. Jan Skopeček, předseda

Tomáš Podhola

Mgr. Martin Kadrnožka

Ing. Daniel Netušil

Bc. Jan Čáha

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

MUDr. Jana Pěkná

Lenka Bártová

Jana Česká

 

Oznámení v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. / .. / Oznámení v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje je v postavení řízené osoby v koncernu, v němž jako řídící osoba vystupuje Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 70891095. Dalšími ovládanými osobami v rámci tohoto koncernu jsou Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.