Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Oddělení kvality

Činnost managementu kvality organizačně zabezpečuje Oddělení kvality:

Manažerka kvality
Bc. Hana Ptáčková
tel.: 317 756 547
hana.ptackova@hospital-bn.cz

Koordinátorka kvality
Bc. Eva Šimáková
tel.: 317 756 405
kvalita@hospital-bn.cz

Rada kvality:

 • – Aktivně se podílí na přípravě vnitřních norem týkajících se kvality, poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče, na tvorbě zásad společenské odpovědnosti organizace a ochrany pacienta
 • – Spolupodílí se na rozvíjení strategických cílů nemocnice v oblasti kvality
 • – Podílí se na kontrolní činnosti týkající se kvality zdravotnické dokumentace, léčebné a ošetřovatelské péče a bezpečnosti poskytované péče

Politika kvality

Politika kvality napomáhá Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov:

 • – Rozvíjet strategie k prevenci pochybení zdravotníků
 • – Efektivně využívat zdroje
 • – Rozvíjet program kontinuálního zvyšování spokojenosti klientů
 • – Udržet konkurenční výhodu v regionu
 • – Neustále zlepšovat systém řízení kvality jako nástroje k neustálému zvyšování výkonnosti zdravotnického zařízení, k upevnění důvěryhodnosti a k dosažení prosperity a stability
 • – Řídit důležité procesy
 • – Zabezpečit výchovu a vzdělávání zaměstnanců k plnění všech požadavků
 • – Zajistit spolupráci zdravotnického zařízení s komunitou (oblast prevence onemocnění a podpory zdraví)