Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Akreditace

V listopadu 2017 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov úspěšně obnovila certifikát AKREDITACE. Akreditační šetření Spojené akreditační komise, o.p.s. (SAK) proběhlo ve dnech 14. – 15. listopadu 2017 a zahrnovalo hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. Na základě tohoto šetření byla Nemocnice Rudolfa a Stefanie vyhodnocena jako akreditovaná a byl jí vydán nový akreditační certifikát s platností do 14. 11. 2020.

Získání certifikátu je výrazem kvality zdravotnického zařízení. Znamená to, že nemocnice je po všech stránkách schopna se postarat o své pacienty na odpovídající úrovni kvality. Prvotní je samozřejmě hledisko odborné péče, ale posuzováno je i technické zabezpečení, služby a celé zázemí nemocnice. Na získání certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice, kteří prošli řadou školení a byli nuceni prokazovat své vědomosti i manuální schopnosti.

Získání akreditace SAK, která je potvrzena formou certifikátu kvality, je cílem, o který usiluje řada zdravotnických zařízení. Tento proces však nekončí získáním osvědčení. Trvale musí být rozvíjen a zdokonalován tak, aby nemocnice každé 3 roky obhájila, že kvalitu péče nejen udržuje, ale dále zvyšuje. O to se všichni zaměstnanci nemocnice budou dále snažit, tak aby Nemocnici Rudolfa a Stefanie vyhledávalo stále více pacientů, kteří budou odcházet spokojeni s tím, že byli léčeni kvalitním a bezpečným způsobem podle moderních poznatků medicínské vědy.

Mezi hodnocené oblasti akreditace patří resortní bezpečnostní cíle, práva pacienta a jejich edukace, dostupnost a kontinuita péče, diagnostická péče, terapeutická péče, anesteziologická a chirurgická péče, objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv. Dále také hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření, řízení a správa, řízení kvality a bezpečí, bezpečí prostředí, informace a komunikace a řízení lidských zdrojů. Tyto jednotlivé oblasti jsou akreditační komisí hodnoceny známkou od jedničky do desítky. Nemocnice Rudolfa a Stefanie splnila všech standardů a požadavky s vynikající průměrnou známkou 9,74.