Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Kvalita, bezpečí, ocenění

Cílem Nemocnice Rudolfa a Stefanie je poskytovat komplexní a kvalitní zdravotní péči na vysoké odborné úrovni dětským i dospělým klientům. Na udržování a zvyšování této kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů i zaměstnanců dohlíží tzv. Rada kvality, která je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem, zaměřeným na podporu rozvoje managementu a uplatňování politiky kvality v benešovské nemocnici.