Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Centrální příjem a přístavba chirurgického pavilonu

Nový centrální příjem, dostavba chirurgického pavilonu a propojení pavilonu interny a chirurgie je největší stavební akcí v areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Na přípravě pracoval celý nemocniční tým, tedy management, vedoucí IT oddělení, vedoucí správy sítí a technické záležitosti, a zdravotníci, kteří se pod vedením nebo prostřednictvím svých primářů vyjadřovali k tomu, jak si představují budoucnost svého oddělení.

Centrální příjem a přístavba chirurgického pavilonu

Na jaře 2022 byla hotová kompletní projektová dokumentace, stavební povolení s nabytím právní moci a dokončena veškerá příprava stavby. Hotovo by mělo být na podzim 2024.

Projekt se provádí v režimu DESIGN & BUILD, tedy vítěz zajistil projektovou dokumentaci. Předpokládané celkové náklady (stavba a vybavení) jsou 587 milionů korun, při čemž v první fázi schválilo středočeské zastupitelstvo benešovské nemocnici částku 250 milionů korun z Evropské investiční banky (EIB). Zbývající částka se bude hradit z dalších dotačních programů, včetně EIB.

Urgentní příjmy jsou primárně určené pro pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje zásah zdravotnické záchranné služby, nebo pro pacienty s náhle vzniklou závažnou poruchou zdraví či zhoršením chronických obtíží. Po stanovení diagnózy, stabilizaci a primárním ošetření putuje pacient dál na příslušné pracoviště s lůžky, na operační sál, nebo odchází do domácího ošetřování. Pacient zde stráví pouze krátkou, nezbytně nutnou dobu nepřesahující 24 hodin.

Součástí uceleného projektu je dále adaptace prostor RTG komplementu, který bude v přímé návaznosti na urgentní příjem, což je nesmírnou výhodou. Dále projekt zahrnuje vybudování dlouho chybějící multioborové jednotky intenzivní péče chirurgických oborů, vybudování lůžkové chirurgie na jednom patře, novou koncepci urologie, modernizované ortopedicko-traumatologické a ORL oddělení. V neposlední řadě rozšíření a modernizace stávající spánkové laboratoře na pět lůžek.

Propojení chirurgického pavilonu s interním do multibloku bude mít přidanou hodnotou nové centrální kartotéky a recepce, která je pro urgentní příjem nezbytnou součástí. V budově uprostřed spojovacího koridoru vznikne také lékařská a pacientská knihovna včetně univerzální konferenční místnosti, ve které lze do budoucna například promítat záběry z operačních sálů pro výuku a podobně víceúčelově ji využívat.


Myšlenku, aby existoval v každém okrese urgentní příjem, vyřklo ministerstvo zdravotnictví už v roce 2019, na jejich budování chtělo přednostně využít určené peníze z Evropské unie. Ministerstvo zamýšlelo, aby bylo v České republice 15 urgentních příjmů prvního typu, zejména při fakultních nemocnicích, a dalších přibližně 80 druhého typu v každé krajské nemocnici.