Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Ztráta způsobená kybernetickým útokem bude vyčíslena do poloviny roku

Náhrada ztráty způsobené kybernetickým útokem v benešovské nemocnici bude definitivně vyčíslena do poloviny roku. V první fázi bude stát kraj 30. mil. Kč.

„Celkem 30 milionů korun by mělo být poskytnuto Nemocnici Rudolfa a Stefenie a.s. v Benešov na úhradu nákladů spojených s kybernetickým útokem jako neinvestiční dotace. Předpokládám, že bude zastupiteli kraje na jejich nejbližším zasedání, tedy poslední lednový týden schválena,“ sdělila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) poté, co výši náhrady odsouhlasili v pondělí 13. ledna 2020 krajští radní.  Hrazena bude z krajského rozpočtu.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie byla napadena kybernetickým útokem 11. prosince loňského roku. Ten zásadně ovlivnil a stále velmi významně ovlivňuje provoz i ekonomiku nemocnice. „Po dobu sedmi dní byl provoz nemocnice zcela paralyzován, všechny akutní i plánované operace byly na konci roku 2019 zrušeny, nefungoval ambulantní provoz a byla poskytována péče pouze těm pacientům, kteří byli již hospitalizováni. Nejtěžší pacienti byli přeloženi do jiných nemocnic,“ připomněla Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že v současné době jsou již pacientům zprovozněna všechna oddělení i ambulance a objednané operace pacientů na rok 2020 probíhají podle naplánovaného harmonogramu. Odložené operace z konce roku 2019 budou provedeny tento a příští měsíc.

Náběh nemocnice při obnovování počítačové sítě je složitý, pomalý a finančně velmi náročný. Zdravotnický personál pracoval řadu dní ve velmi improvizovaném provozu a ke dni vydání této zprávy stále nemá plně funkční všechny potřebné počítačové systémy a aplikace. „Provozní ztráta z důvodu kybernetického útoku v prosinci loňského roku je vyčíslena na 38 milionů korun a náklady na reinstalaci serverů představují další 2 miliony korun,“ upřesnil ředitel benešovské nemocnice Roman Mrva s dodal, že práce na zabezpečení informačního systému nemocnice dle instrukcí NÚKIB i reinstalace jednotlivých SW tak, aby byl provoz opět bez omezení plynulý, budou pokračovat i v prvním a druhém čtvrtletí roku 2020.

„Definitivní škoda bude vyčíslena poté, co bude zpracována fakturace od všech, kteří se podíleli na odstraňování vzniklých škod a budou uzavřeny ambulantní a hospitalizační účty. Vzhledem ke ztrátě dat vykázaných pojišťovnám od ledna do prosince 2019, nelze provést ani přesnou kontrolu a finální dovykázání péče tak, jako v minulém období,“ doplnil ředitel R. Mrva.

Deset milionů korun na úhradu nákladů spojených s kybernetickým útokem je nemocnice připravena hradit za svých zdrojů.