Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Žáci si vybírají studium, chtějí pracovat i v nemocnici

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s. se představila 14. listopadu 2018 na akci „Přehlídka středních škol a zaměstnavatelů okresu Benešov“ pořádané v KC Karlov v Benešově Úřadem práce. Nejvíce mladých návštěvníků zdravotnického stánku by si přálo pracovat s dětmi a pomáhat lidem.

Přehlídka škol se konala už po několikáté a byla opět zaměřena na prezentaci středních škol a učilišť v benešovském regionu a cílila na žáky 8. a 9. ročníků základních škol, kteří se rozhodují, kam budou směřovat jejich kroky po ukončení základní školy. „Naše nemocnice se prezentovala jako potenciální budoucí zaměstnavatel v návaznosti na Střední odbornou školu a Střední zdravotnickou školu Benešov, se kterou jsme sdíleli prezentační prostor během akce,“ řekl Miroslav Kolanda, ředitel řízení lidských zdrojů.

„Představení tohoto komplexního propojení studia a praxe při studiu na straně jedné a zároveň možného budoucího uplatnění studentů na straně druhé bylo pro případné budoucí studenty a jejich rodiče velmi přínosné. Zájem o informace ze strany přítomných žáků a jejich rodičů byl vysoký, za což jsme byli rádi,“ dodal Miroslav Kolanda.

Atraktivní a motivující byla pro příchozí také možnost vyzkoušet si modelovou kardiopulmonální resuscitaci pod vedením hlavní sestry Mgr. Karin Kápičkové, MBA.

Žáci se dotazovali na to, jaká oddělení v nemocnici existují, která jsou nová a nejatraktivnější či kolik sester pracuje ve směně a v nemocnici vůbec. „Vysvětlili nám, že studovat zdravotnickou školu se rozhodli proto, že se chtějí starat o děti nebo nemocné lidi, chtějí pomáhat. Ptali se také na to, jestli k nám mohou chodit při studiu na brigády. Na otázku, jestli by u nás chtěli pracovat, odpověděli většinou ano, protože jsme blízko jejich bydliště nebo už u nás někdo z příbuzných pracuje,“ uvedla Karin Kápičková s tím, že zaměstnavatel poskytuje také podporu při navazujícím studiu.