Přeskočit na obsah

Věnovali jsme hasičům tisíce ochranných prostředků

30. 3. 2023

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na začátku letošního roku rozpustila část svých skladových zásob jednorázových ochranných prostředků a věnovala je po domluvě s ředitelem HZS SČK, územního odboru Benešov, plk. Ing. Vratislavským, přednostně jednotkám Sboru dobrovolných hasičů JPO II a JPO III, okresu Benešov. Jednalo se o jednorázové ochranné obleky a respirátory FFP2, které by nemocnice v současné době nevyužila.

„Poskytnutím tohoto daru chtěla nemocnice poděkovat členům JPO Sboru dobrovolných hasičů za jejich pomoc při pandemii COVID zejména v letech 2020 a 2021, a to nejen naší nemocnici, ale i ostatním zdravotnickým a sociálním zařízením a občanům okresu Benešov,“ řekla krizová manažerka nemocnice Ing. Alena Chaloupková s tím, že věcný dar je určen pro členy JPO SDH za účelem jejich ochrany při výkonu požární ochrany, jež je součástí ochrany obyvatelstva. Dar ale může pomoci i nyní, kdy se na území ČR vyskytují ohniska ptačí chřipky.

Celkem bylo věnováno v měsících lednu a únoru 2 520 kusů jednorázových obleků a 9 000 kusů respirátorů FFP2 v celkové ceně 665 567 korun.

Nemocnice obdržela jako odezvu spoustu hezkých a milých odpovědí ze stran starostů a starostek jednotlivých obcí, městysů a měst, pod které jednotlivé jednotky SDH patří, a které s touto nabídkou poskytnutí věcného daru nemocnice oslovila.

„Při předávání ochranných prostředků jednotlivým jednotkám SDH byl dále projeven zájem i o jednorázové ochranné rukavice, které hasiči potřebují nejvíce při pomoci lidem u dopravních nehod. Nemocnice rukavice věnuje jednotkám SDH v měsíci březnu 2023,“ doplnila Ing Alena Chaloupková.

Ochranné rukavice již byly věnovány na začátku letošního roku Hasičskému záchranném sboru Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje, výjezdním základnám Benešov, Votice, Vlašim Vranov a Městské policii Benešov pro jejich činnost v celkovém v počtu 65 000 kusů.

I přes uvolnění těchto skladových zásob ochranných prostředků si nemocnice i nadále drží povinné zásoby OPP pro případ mimořádné události nebo krizové situace spojené s jejich použitím při výskytu infekčních nemocí jako jsou závažná respirační onemocnění, COVID nebo VNN (vysoce nakažlivé nemoci).

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl