Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Uvítáme pomoc mediků pro práci ošetřovatele či sanitáře!

V souvislosti s epidemií koronaviru bychom uvítali pomoc mediků či jiných studentů zdravotnických oborů pro práci na pozici ošetřovatel či sanitář. Medici či ostatní studenti zdravotnických oborů musí splňovat podmínky odborné způsobilosti daných profesí dle zákona č. 96/ 2004 sb., tj.

 

Odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele:

  1. e)nejméně 4 semestry akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru všeobecné lékařství a složením zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o nemocné nebo obdobného předmětu,
  2. f)3 semestry akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester, dětských sester nebo porodních asistentek nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole,
  3. g)4 semestry akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole,
  4. h)3 ročníky studia na střední zdravotnické škole v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo zdravotní sestra, pokud jde o čtyřleté studium, nebo 1,5 ročníku studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro absolventy středních škol, nebo
  5. i)4 ročníky denního studia nebo 5 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent nebo praktická sestra

 

Odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře:

  1. a)3 semestry akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru všeobecné lékařství a úspěšně vykonané zkoušky z ošetřovatelské péče v rámci tohoto studijního oboru ,
  2. b)2 semestry akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester, dětských sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů nebo příslušného vzdělávacího oboru na vyšší odborné zdravotnické škole,
  3. c)3 ročníky denního studia nebo 4 ročníky dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent nebo praktická sestra nebo 2 ročníky čtyřletého denního studia nebo 3 ročníky dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra nebo všeobecná sestra nebo 1 ročníky dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia nebo nástavbového studia pro absolventy středních škol na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, ženská sestra, porodní asistentka, zdravotnický asistent nebo praktická sestra

Kontakt:

pam@hospital-bn.cz, 317 756 554

miroslav.kolanda@hospital-bn.cz, 317 756 365