Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Trenažer chůze vyvíjela NASA, teď pomáhá v nemocnici

Stav bez tíže téměř jako ve Vesmíru zažívají nyní pacienti Oddělení následné rehabilitace v benešovské nemocnici Rudolfa a Stefanie. Ta díky evropským dotacím pořídila začátkem roku unikátní antigravitační trenažer chůze Alter G, který pacientovy nohy nadnáší. Benešov je jednou z mála nemocnic v České republice, která rehabilitaci na Alter G nabízí.

„Přístroj Alter G, který pracuje na principu rozdílných tlaků, byl původně vyvinut v NASA a byl určen pro trénink pro pobyt v beztížném prostředí. Je to vlastně běžecký pás, umístěný v plastové  nafukovací schránce. Vzduch vháněný do této schránky pak umožňuje výrazné odlehčení osoby, která ve skořepině trénuje chůzi nebo běh,“ vysvětlila primářka rehabilitačního oddělení MUDr. Marie Mrvová. Odlehčení je možné pacientovi postupně plynule dávkovat od několika málo procent až do 80 procent celkové tělesné hmotnosti cvičence. Pohyb na tomto trenažeru podle pacientů připomíná chůzi na Měsíci.

Přístroj umožňuje velmi bezpečnou a snadnou manipulaci při umísťování pacienta. Nejprve se obleče do speciálních krátkých kalhot a v nich ho pak fyzioterapeut zapne do plastové skořepiny. Během cvičení se může přidržovat postranních pevných madel. Vidí před sebou na monitor, na kterém fyzioterapeut ovládá jednotlivé parametry při cvičení – náklon a rychlost pohyblivého chodníku, intenzitu odlehčení, a na obrazovce sleduje i své nohy, protože jsou při pohybu snímány kamerou.

„Alter G dokáže perfektně analyzovat a na displeji zobrazit délku a symetrii jednotlivých kroků. Při cvičení má tak fyzioterapeut i pacient dokonalou graficky znázorněnou informaci – zpětnou vazbu ohledně symetrie kroku, směru plosek a způsobu odvíjení chodidel při chůzi. Přístroj umožňuje trénovat i chůzi pozadu, z kopce nebo do kopce,“ doplnila MUDr. Marie Mrvová.

Na oddělení jej využívají především pro trénink přirozené chůze u pacientů, kteří mají ortopedem doporučeno odlehčovat při chůzi dolní končetiny. Jsou to hlavně pacienti po totálních endoprotézách – náhradách nosných kloubů a po dalších operacích a zlomeninách dolních končetin a pánve. „Pacienti se běžně učí odlehčovat operovanou končetinu s využitím předloketních nebo podpažních holí. Ti méně stabilní pak někdy s pomocí chodítka,“ řekla MUDr. Marie Mrvová.

Jedním z prvních pacientů na Alter G byl Zdeněk Dvořák, operovaný v benešovské nemocnici už s druhou kyčlí. „Už znám různé procedury a cvičení po předešlé operaci, ale s tímto přístrojem jsem velmi spokojený.  Je to nejen zpestření, ale pomůže mi to při rozhýbání kyčle šetrnějším způsobem. Díky nadnášení nenamáhám tolik ruce, kterými se přidržuji madla. Chůze pro mě není tak namáhavá, jako kdybych chodil o berlích. Mám nastavené nadnášení na padesát procent. Připadám si opravdu jak ve Vesmíru, i když jsem tam nikdy nebyl,“ sdělil své pocity.

V přístroji je člověk o polovinu lehčí, tím jsou splněné podmínky možné zátěže a může v něm odložit hole. „Chůze díky snížení gravitace je také méně namáhavá a pacient se pod vedením fyzioterapeuta může více věnovat kvalitě provádění kroků, symetrii, odvíjení  chodidel, nastavení chodidel. Můžeme trénovat normální chůzi, při náklonu trenažeru dokonce i z kopce nebo do kopce a soustředit se na přirozené symetrické a plynulé provádění kroků,“ vysvětlila primářka.

Není to však podle ní „zázračný přístroj“, který umožní chůzi lidem s úplným ochrnutím dolních končetin, jako třeba po úrazu páteře. Takové specializované vybavení  mají k dispozici v rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Jedinečný je však  Alter G u starších pacientů, kteří se například vzhledem k celkové slabosti na holích neudrží.

„Využíváme ho u hospitalizovaných seniorů, u kterých se po operaci, úrazu nebo onemocnění  zhoršila pohyblivost a nemají dostatečnou sílu v nohách, aby zvládli delší chůzi v chodítku. V takových případech je chůze v Alter G jedinou možností se napřímit a chvíli chodit. V každém případě však musí být tito pacienti schopni dobře spolupracovat s fyzioterapeutem,“ upozornila MUDr. Marie Mrvová s tím že před nákupem Alter G testovali i další podobné systémy. Většina ale funguje na principu závěsu – člověk zavěšen v postroji na kladce, trochu podobně jako horolezci.

„Alter G nám ve srovnání s nimi přes vyšší pořizovací cenu vyšel jednoznačně nejlépe. Závěsné systémy neumožňují plynulou změnu zátěže, upínání do závěsu je komplikovanější, ale hlavně se nedá srovnat komfort pacienta. Postroj nepříjemně tlačil hlavně u objemnějších pacientů na pánevní kosti. Velkou předností tohoto stroje je rychlost a snadnost umístění cvičící osoby, snadná manipulovatelnost, ale  především zcela jiná technologie, která je pro pacienty šetrnější a umožňuje mnohem lépe dávkovat zátěž. Alter G umožňuje velmi přesné a postupné snižování a zvyšování zátěže v průběhu cvičení,“ dodala MUDr. Marie Mrvová.

Do budoucna počítá s jeho využitím i na ambulantní pacienty, především sportovce, kteří po poranění nohou někdy strádají tím, že nemohou dostatečně trénovat svaly. Přístroj jim umožní trénovat chůzi, případně běh v době, kdy by noha ještě nesnesla plnou zátěž.

Rehabilitací projde ročně více než 23 tisíc pacientů. Nový Alter G pořídila nemocnice z fondů IROP, které pokryly 85 procent, zbylých 15 procent zaplatil Středočeský kraj.