Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Rada kraje schválila kofinancování tří projektů benešovské nemocnice

Středočeský kraj hodlá prostřednictvím individuálních dotací pomoci benešovské nemocnici s kofinancováním jejích tří projektů, které budou hrazeny z prostředků evropských fondů.

„Jedná se o projekty Modernizace a rozvoj informačního nemocničního systému, Elektronické služby a Zateplení patologie Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Celková výše poskytnutých prostředků by měla činit 13 milionů korun. Definitivní slovo v poskytnutí dotací však bude mít Zastupitelstvo Středočeského kraje,“ upřesnila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Jde o nové projekty, které budou zařazeny do Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů, a nemocnice bude v rámci vyhlášeného operačního programu žádat o jejich spolufinancování. Jedná se o tyto projekty:

IT projekty II: Modernizace a rozvoj NIS Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.“ – návrh na kofinancování je v maximální výši 4 624 257 Kč, maximálně však ve výši 15 % celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci projektu. Předmětem projektu je modernizace a rozvoj stávajícího vnitřního nemocničního informačního systému včetně sjednocení softwarových programů, ve kterých je vedena zdravotní dokumentace nebo které souvisí s provozem zdravotnických oddělení. Celkový rozpočet projektu činí 30,8 milionu korun.

„Elektronické služby pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.“ – návrh na kofinancování je v maximální výši 4 276 292 Kč, maximálně však do 15 % celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci projektu. Předmětem projektu je modernizace prostředí PACS, a to jak v softwarové, tak hardwarové části. Dojde ke zrychlení a zlepšení fungování systému PACS v nemocnici a zároveň ke zvýšení bezpečnosti přenosu pacientských dat ze zdravotnické dokumentace. Celkový rozpočet projektu činí 28,5 milionu korun.

„Zateplení patologie“ – návrh na kofinancování v maximální výši 4 100 000 Kč, maximálně však do 58,6 % celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci projektu. Předmětem projektu je zateplení objektu patologie (součástí je zateplení střechy pavilonu) včetně výměny oken a nové fasády, čímž dojde ke snížení energetické náročnosti pavilonu. Benešovská nemocnice předloží žádost o podporu tohoto projektu do 121. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Předpokládaná výše podpory v rámci tohoto programu je 40 % ze způsobilých výdajů projektu, další peněžní zdroje vynaloží nemocnice z vlastních prostředků ve výši 100 000 Kč, tj. cca 1,4 % z celkových nákladů projektu. Celkový rozpočet v tomto případě činí 7 milionů korun.