Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Poděkování policistům a zaměstnancům nemocnice

Minulý týden se v naší nemocnici stala mimořádná událost, kdy ozbrojený muž ohrožoval naše pacienty a zdravotníky chirurgické ambulance. Jako ředitel benešovské nemocnice bych chtěl velice poděkovat za velmi profesionální zásah příslušníků policie ČR v této situaci a uchránění životů našich pacientů a zdravotníků před ozbrojeným jedincem v pondělí 29. listopadu 2021.

Chtěl bych vyzdvihnout profesionalitu policistů benešovské prvosledové hlídky společně s policisty obvodního oddělení Benešov. A to všech zúčastněných na tomto zásahu a především policistů prap. Tomáše Račanského, prap. Davida Breburdy a pprap. Daniela Buzka. Díky jejich znalostem a profesionalitě rychle zakročili proti ozbrojenému muži, odzbrojili ho a zajistili bezpečnost všech dalších osob.

Byl jsem informován, že tato hlídka obvodního oddělení Benešov s volacím znakem Basa 123 ve složení tří policistů byla na místě události jakožto první zasahující hlídka, načež na místo dorazili v koordinaci integrovaného operačního střediska PČR následně i hlídky dalších součástí PČR.

Hlídka obvodního oddělení Benešov na místě prvotně dle předpisů a taktických postupů zajistila prvotní kontakt s pachatelem a vyhodnotila bezpečnostní rizika. Na místě bylo vidět, že policisté jsou k takovým událostem řádně proškolováni a vycvičeni a svou práci si odvádějí s nejlepším svědomím.

Dále bych chtěl také velice poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří v této velmi nelehké situaci zachovali velkou profesionalitu a rozvahu, zvláště v tak nebezpečném momentu, kdy je pachatel ohrožoval nožem a mířil na ně střelnou zbraní. Díky jejich rozvaze nedošlo k nejhoršímu. Podařilo se jim dostat sebe, další zdravotníky a pacienty do bezpečí. Za to jim velice děkuji. Jsou to hrdinové dneška!

 

MUDr. Roman Mrva

Předseda představenstva a ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.