Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Organizujeme konferenci o vysoce nakažlivých nemocech

Odbornou konferenci na téma „Postup při výskytu pacienta s vysoce nakažlivou nemocí ve zdravotnickém zařízení“ pořádá na podzim Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje v Benešově.

Bude to první konference ve Středočeském kraji, která představí postupy zdravotníků a koordinované postupy a opatření složek integrovaného záchranného systému při podezření na výskyt nemoci jako je například Ebola nebo jiná přenosná onemocnění – hemoragická horečka, MOR, MERS-CoV, SARS.

Přihlásit se na ni lze na hlavní stránce webu www.hospital-bn.cz přes žluté logo Konference VNN 2019.

Podle odborníků je téma vysoce nakažlivých nemocí (VNN) v dnešní době velmi aktuální, protože lidé stále častěji cestují do rizikových zemí a možnost importu nákazy do České republiky se tím zvyšuje.

„V současné době, kdy po celém světě roste riziko šíření vysoce nakažlivých nemocí i do zemí nacházejících se mimo oblast jejich  endemického výskytu, je nutné zabývat se otázkou, zda jsme na takovou mimořádnou událost dostatečně připraveni,“ řekla vedoucí protiepidemického oddělení KHS územní středisko Benešov Mgr. Jindra Taterová s tím, že důležitá je zejména připravenost zdravotnických pracovníků a souhra všech složek integrovaného záchranného systému (IZS), které budou v případě podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci aktivovány.

„Odborná konference VNN – postup při výskytu pacienta s vysoce nakažlivou nemocí ve zdravotnickém zařízení“ je určena pro lékaře a nelékaře, složky IZS, krizový management. Akci pořádá nemocnice ve spolupráci se složkami IZS zastoupené orgánem ochrany veřejného zdraví Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje.

„Jejím hlavním cílem je zvýšení připravenosti zdravotníků prvního kontaktu s nemocným, zejména ambulancí praktických lékařů a příjmových ambulancí lůžkových poskytovatelů zdravotní péče v regionech Benešovska, Vlašimska a Voticka,“ uvedla krizová manažerka benešovské nemocnice Ing. Alena Chaloupková.

Hlavními tématy jsou postupy zdravotníků prvního kontaktu s nemocným, postupy a opatření orgánu ochrany veřejného zdraví na místě ohniska nákazy, použití osobních ochranných prostředků proti VNN, transport pacienta s VNN do specializovaného zdravotnického zařízení, činnost biohazard teamu a dekontaminace osob a prostředí na místě mimořádné události.

Konference se koná 5. 11. 2019 v hotelu Benica v Benešově a je možné se na ni přihlásit pouze přes webové stránky Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov na odkazu https://www.hospital-bn.cz/odborna-konference-vnn-2019/.

Odborná konference VNN 5. 11. 2019
Odborná konference VNN 5. 11. 2019