Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nemocniční lékárna v novém hávu

Dne 12. dubna 2018 byla v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov a. s., nemocnici Středočeského kraje, za účasti radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví, JUDr. Roberta Bezděka CSc., slavnostně přestřižena páska nově zrekonstruovaných prostor veřejné části Nemocniční lékárny.

Lékárna byla stavebně upravována po 7 letech a hlavním důvodem byl požadavek Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na plnění legislativy prostorového a dispozičního uspořádání. Rekonstrukce byla podpořena investiční dotací majoritního akcionáře – Středočeského kraje ve výši 12 mil. korun s DPH, jež pokryla téměř všechny výdaje spojené s rekonstrukcí.

Veškeré stavební práce i úpravy interiéru byly provedeny na základě projektu architekta Ing. Flašara, který má mnohaleté zkušenosti s projektováním lékáren po celé České republice i mimo ni. Všichni dodavatelé byli vybráni na základě výběrových řízení, která byla realizována v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel stavebních prací, společnost Sládek Group a. s., realizovala stavební část za pouhé 4 měsíce.

„Klienti naší lékárny se mohou těšit na spoustu novinek, které pro ně chystáme v nově zrekonstruovaných prostorách lékárny. Lze například uvést zřízení dermocentra, které nabízí široké spektrum kosmetiky včetně poradenství. V tuto chvíli probíhá zkušební provoz pohotovostní služby, kdy je otevírací doba přizpůsobena tak, aby byla shodná s ordinační dobou lékařské služby první pomoci. Při projektování byla také uvažována možnost budoucího pořízení technického zařízení –  automatického výdejního robota, který je velkou výzvou pro budoucnost lékáren.“ uvádí předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.

Návštěvníky lékárny zcela jistě na první pohled zaujme větší a velmi prosvětlený prostor v moderním interiéru, který však zároveň poskytuje klientům dostatek soukromí při vyzvedávání svých léků na recept, volně prodejných léků, zdravotních pomůcek na poukaz, potravinových doplňků, zdravotnické obuvi a dalších farmaceutických výrobků. „S celým týmem lékárny jsme velmi rádi, že tato rekonstrukce spojená s rozšířením prostor lékárny proběhla. Umožní nám to pokračovat v nastaveném způsobu práce, který je zaměřen primárně na naše pacienty. Naše lékárna disponuje poměrně rozsáhlým skladem léčiv, který je schopen uspokojit, bez nutnosti objednání, pestrou škálu pacientů. Velmi si zakládáme na možnosti individuální přípravy léčiv v naší laboratoři, která se svým rozsahem řadí k těm větším. Naprostou samozřejmostí je pro nás edukace pacientů vysoce kvalifikovaným personálem. Ke každému přistupujeme jednotlivě s maximální vstřícností. Jsem pevně přesvědčena, že současné, nově zrekonstruované a zvětšené prostory, splňují vysoké standardy kladené na lékárnu jako na zdravotnické zařízení.“ konstatuje vedoucí lékárník PharmDr. Daniela Kolbabová.