Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nemocnice má nové moderní rentgeny

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., Nemocnice Středočeského kraje slavnostně otevřela 4. prosince 2018 zrekonstruované oddělení RTG – skiagrafie. Nové rentgeny jsou především kvalitnější a urychlí provoz na tomto velmi vytíženém oddělení.

Zrekonstruované prostory a nové přístroje si přijel prohlédnout a pásku přestřihl radní Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví, JUDr. Robert Bezděk CSc.: „Jsem rád, že investice, které poskytl benešovské nemocnici Středočeský kraj, jsou smysluplně použity.“

Rentgenologický systém měnila nemocnice naposledy před deseti lety. Modernizace vyšetřoven, včetně technického vybavení stála 22 milionů korun, veškeré náklady pokryla investiční dotace Středočeského kraje. „Jsme velmi vděční Středočeskému kraji za možnost nákupu nových přístrojů na RTG oddělení, protože staré přístroje byly za hranici své životnosti,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.

Všechny rentgeny jsou vybavené přímou digitalizací obrazu a pracují s mnohem nižší dávkou záření. Nemocnice pořídila v rámci dotace také pojízdný RTG přístroj s přímou digitalizací. „Jsme rádi za nové rentgeny. Tím, že došlo k přímé digitalizaci, jsou snímky kvalitnější a pacientům se zkrátí doba čekání na snímky,“ řekla primářka Oddělení radiologie a zobrazovacích metod MUDr. Lenka Plšková.