Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nemocnice již funguje v normálním režimu

„Benešovská nemocnice obnovila provoz interního oddělení a laboratoří, čímž se její provoz opět dostal normálu, a je schopna se postarat o své pacienty ve stejném rozsahu jako před kyberútokem,“ informuje v pondělí 30. prosince 2019 hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). 

„Všechny základní aplikace (softwary) jsou provozuschopné, byť některé pouze v základním nastavení a v následujících týdnech budou upravovány do stavu před útokem,“ upřesňuje ředitel nemocnice Roman Mrva s tím, že dnes bude obnoven i mail server a datové servery s daty uživatelů.

Pacienti podle Romana Mrvy tak již následky útoku nepocítí. „Přesto se ale může stát, že v některých provozech bude čekací doba na ošetření delší, neboť některé nenastavené procesy v počítačových programech musí personál ještě provádět ručně,“ vysvětlil.

Nemocnice je také nadále ve spojení s NÚKIB a postupuje v souladu s jeho doporučeními. Byly učiněny kroky ke zvýšení bezpečnosti počítačové sítě, jako je nákup nového firewallu, omezení přístupu uživatelů na internet a omezení kontrolovaných dálkových připojení do nemocniční sítě.

V průběhu ledna a února nemocnice odoperuje všechny odložené plánované operace, a například čekací lhůty na náhrady kolenních a kyčelních kloubů v roce 2020 se nebudou nijak významně posouvat. „Během těchto následujících dvou měsíců by mělo dojít k dorovnání stavu a pak bude běžet provoz nemocnice tak, jak jsme všichni zvyklí,“ zopakovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a společně s ředitelem nemocnice Romanem Mrvou děkuje pacientům, personálu nemocnice, Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje a okolním zdravotnickým zařízením za pomoc při řešení této krizové situace.

V polovině měsíce ledna se pak zástupci nemocnice zúčastní celostátní konference, jejímž tématem bude kyberútok na Nemocnici Benešov, kterou organizuje Ministerstvo zdravotnictví.