Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nabízíme těhotným ženám novou možnost prenatální diagnostiky

Gynekologicko-porodnické oddělení benešovské nemocnice nabízí od 1. května v rámci prenatální diagnostiky nové vyšetření těhotných žen, a to screening v 1. trimestru těhotenství. Jedná se o unikátní metodu k zjištění rizika postižení plodu genetickými chorobami, jako je Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Pattaův syndrom, ale i k zjištění vývojových chorob. Test není invazivní. Rizika se stanovují z kombinace anamnestických údajů matky, biochemických markerů z krve matky a markerů ultrazvukového vyšetření.

V období mezi 10. až 11. týdnem těhotenství odeberou lékaři ženě krev ke stanovení PAPP A a β-hCG. Nebude-li mít s sebou aktuální výsledek ultrazvukového vyšetření, provede se UZ vyšetření k přesné dataci odběru. Následně v období mezi 12. až 13. týdnem se objedná UZ vyšetření, při kterém se vyšetří plod a změří specifické parametry (zejména šíjové projasnění – NT) a následně pomocí programu Astraia se vypočítá riziko ze všech získaných hodnot.

Kombinace parametrů ke stanovení rizika dělá tento test velice přesným, s citlivostí přesahující 90%. Bohužel tento test ještě není zahrnut do standartních vyšetření během těhotenství hrazených pojišťovnou, a proto je nutné jej částečně hradit. Úhrada dle ceníku nemocnice je 1100 Kč (balíček prvotrimestrálního screeningu). Budoucí maminka obdrží doklad o zaplacení a většina pojišťoven jí vynaloženou částku vrátí zpět.

Na vyšetření je třeba se objednat buď osobně na recepci gynekologicko-porodnického oddělení, nebo na telefonním čísle recepce 317 756 348.