Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Hejtmanka navštívila benešovskou nemocnici

Další, v pořadí již třetí oblastní nemocnicí, kterou navštívila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), byla benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Tato nemocnice, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj, v minulosti získala řadu ocenění za péči o pacienty a kraj do ní významně investuje. Naposledy se v roce 2018 stala středočeským vítězem v celostátním průzkumu „Nemocnice ČR“  a může se pyšnit titulem hned ve dvou kategoriích – ambulantní a hospitalizovaní pacienti.

„Přijela jsem se přesvědčit o tom, jak tyto investice finančně podpořené krajem probíhají a jak je nemocnice připravena na splnění požadavku kraje, aby se obešla bez provozních dotací. Chceme se v letošním roce zaměřit na zefektivnění hospodaření krajských nemocnic při zachování kvality a dostupnosti péče,“ řekla hejtmanka. „Prioritou přitom samozřejmě zůstává spokojený pacient a péče o něj byla co nejlepší. Proto investujeme do nemocnic, aby nejen pacienti, ale i personál měl dobré zázemí,“ zdůraznila.

Jaroslava Pokorná Jermanová se nejdříve setkala s vedením nemocnice a poté debatovala se zaměstnanci. Hlavními tématy byl stav středočeského zdravotnictví, investice do přístrojů, ale i do celého areálu nemocnice, například do vytvoření parkovacích míst pro zaměstnance i pacienty, dále se mluvilo o mzdách zdravotnického personálu, ale i o nedostatku pracovníků na všech úrovních. „Přivítala jsem otevřenost, se kterou zaměstnanci o problémech mluvili. Pro kraj je prioritou tyto problémy řešit,“ uvedla hejtmanka.

Hejtmanka také navštívila zdejší gynekologicko-porodnické oddělení, které se od loňského roku může chlubit novými prostorami pro nastávající maminky a novorozence. Projekt nemocnice uskutečnila s pomocí čtyř a půl milionové dotace od Středočeského kraje, přičemž tento finanční příspěvek pokryl většinovou část nákladů na rekonstrukci porodních boxů, které se modernizovaly po šestnácti letech. Zbytek uhradila nemocnice z vlastních finančních zdrojů.

Středočeský kraj také nedávno přispěl 12 miliony korun na rozšíření lékárny, která díky tomu disponuje většími prostorami pro svoji veřejnou i neveřejnou část provozu. Klienti zde mohou také využívat pohotovostní službu, která je jim k dispozici o víkendech a svátcích.  Rovněž prostory bývalé střední zdravotnické školy byly v minulých letech přestavěny na pavilón následné
a dlouhodobé lůžkové péče.

V současné době probíhá rekonstrukce interního oddělení, na kterou kraj přispívá celkem zhruba 66 miliony korun. „V loňském roce bylo otevřeno multioborové oddělení JIP, letos bude dokončena například rekonstrukce neurologie, příjmu a dvou pater interního lůžkového oddělení,“ vysvětlil předseda představenstva nemocnice Roman Mrva. „Zároveň na podzim začala oprava vnitřních komunikací a rozšíření parkovacích ploch v areálu nemocnice, které budou sloužit zaměstnancům i pacientům. Práce by měly být dokončeny letos, až to dovolí klimatické podmínky,“ připomněl dále Roman Mrva.

Jen loňské investice v benešovské nemocnici přesahují 120 milionů korun. Mezi největší s přispěním Středočeského kraje lze vyjmenovat modernizaci rentgenů, obměnu lůžek na několika odděleních, antidekubitálních matrací, pořízení chladicího boxu na hematologii, obnova onkologického stacionáře či pasivní chlazení budov. Letošní největší investicí bude kromě rekonstrukce interního pavilonu také stavba úplně nové budovy, a to rehabilitačního centra, které v nemocnici citelně chybí. Současně funguje v provizorních prostorách, přitom klientela je obrovská. „Pavilon komplexní rehabilitační péče plánujeme v prostoru mezi lékárnou a hematologií a nabídne nejen léčebnou péči v oboru fyziatrie a rehabilitace, ale v přízemí počítáme i s kavárnou,“ doplnil předseda představenstva Roman Mrva.