Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Dárci byli vyznamenáni medailemi prof. Janského

Ve středu 27. června 2018 u příležitosti Světového dne dárců krve, se uskutečnilo na půdě Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s. slavnostní udělování medailí prof. MUDr. Jana Janského bezpříspěvkovým dárcům krve.

Celkem bylo připraveno 25 vyznamenání zlatých medailí za 40 odběrů, 24 stříbrných medailí za 20 odběrů. Zlatých křížů bylo celkem 21 za 80 odběrů. Předání medailí proběhlo jako již v minulých letech pod záštitou Českého červeného kříže zastoupeného ředitelkou Oblastního spolku ČČK Praha 9, paní Ivanou Kadlečkovou. Za benešovskou nemocnici byl přítomen finanční ředitel Ing. Martin Vilímek, který patří již 15 let mezi dobrovolné dárce a primář transfuzního a hematologického oddělení MUDr. Vladimír Bouček. Poděkovali jim za odvahu a ochotu nezištně darovat krev pro zdraví a často záchranu životů.

Primář MUDr. Bouček připomněl historii krevních skupin, dárcovství a také oddělení, kam dárci chodí darovat svou krev již 41 let. „V roce 1977 byla otevřena tehdejší budova transfuzního a hematologického oddělení a v roce 2012 byla přesunuta do zcela nové moderní budovy.“ V roce 2017 darovalo krev na transfuzním a hematologickém oddělení benešovské nemocnice celkem 2 368 bezplatných dárců, z nichž 312 jich přišlo darovat krev poprvé. I přesto, že seznam dobrovolných dárců je široký, vítá oddělení i nové dárce. Proto se v posledních letech zapojilo do projektů jako je „Daruj krev s Mary Kay“, „Daruj krev s Českým rozhlasem“ a „Daruj krev jako lev“.