Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Připojili jsme se k celosvětovému dni STOP DEKUBITŮM

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a. s. již počtvrté připojila k podpoře Světového dne STOP dekubitům, kterým byl v letošním roce 2018 vyhlášen 15. listopad.

V rámci tohoto dne byl připraven informační stánek u vstupu do chirurgického pavilonu pro pečující osoby a laickou veřejnost, kde všeobecné sestry a nutriční terapeutky zodpovídaly otázky zájemcům o tuto problematiku. Na stanovišti bylo k dispozici na ukázku lůžko s antidekubitní matrací, dále pak antidekubitní pomůcky a pomůcky pro preventivní ošetření kůže. Součástí této akce byla i ochutnávka doplňků stravy k podpoře hojení dekubitů.

Stánek navštívily jak osoby z laické veřejnosti, tak i několik zaměstnanců našeho zařízení z řad lékařů i nelékařských pracovníků. Velmi nás potěšil zvýšený zájem zvláště laické veřejnosti, který byl oproti předchozím letům výrazně vyšší. Největší zájem byl o informace týkajících se doplňků stravy k podpoře hojení dekubitů a o informace k výběru správného krytí k ošetření dekubitů a ostatních chronických ran (např. bércových vředů).

V ČR se sledování dekubitů stalo součástí ukazatelů kvality ošetřovatelské péče. Za nejúčinnější způsob řešení problematiky dekubitů je považována včasná prevence. Proto evropský poradní panel pro otázky proleženin EPUAP každoročně pořádá světový den s názvem „Stop dekubitům“. (Organizace EPUAP vznikla před 20 lety v Londýně s cílem propojit zdravotní praxi, výzkum, osvětu a politickou sféru pro společnou podporu prevence dekubitů.) Dekubit (neboli proleženina) je poškození kůže a podkožních tkání, které vzniká jako důsledek kombinace dlouhodobého tlaku a dalších rizikových faktorů u osob se ztrátou hybnosti nebo citlivosti. Rizikovými místy jsou paty, sakrální oblast, kyčle, pánev, kolena, kotníky, lokty, lopatky, výběžky obratlů na páteři, boky, týlní část hlavy. Důležitější než intenzita tlaku je pro vznik proleženin doba jeho působení. Vznikají totiž velmi rychle, asi mezi 1–6 hodinami. Z tohoto důvodu jsou nejvíce ohroženi dlouhodobě ležící pacienti, lidé v bezvědomí, pacienti s demencí, osoby nad 70 let a osoby s poškozením míchy. Pro starší osoby jsou dekubity rizikovější kvůli změně vlastností kůže – klesá elasticita vláken, zhoršuje se vnímání bolesti, zvyšuje se propustnost kůže. Vyšší riziko mají pacienti s nedostatečnou výživou, jelikož mají sníženou přirozenou schopnost hojení ran. Proto je nutné dbát na kalorickou hodnotu stravy, dostatek vitamínů a minerálů. Také obezita je spojená se zvýšeným výskytem proleženin, protože obézní pacient působí na podložku větší tlakovou silou, a tudíž dochází k většímu útlaků tkání. Eva Lažanová manažerka pro kontinuitu poskytované péče Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Soubor ke stažení:TZ STOP dekubitům – ZPRÁVA