Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Celníci se rozhodli darovat svou krev v naší nemocnici

Téměř třicet pracovníků Celního úřadu pro Středočeský kraj 3. října 2019 hromadně darovalo krev.  Doplnili tak krevní zásoby Transfúzní stanice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Mnoho z nich dává svou krev už několik let.

„Dárců přišlo osmadvacet, ale čtyři bohužel nesplnili podmínky darování a byli vyřazeni. Odebrali jsme tedy čtyřiadvacet dárců,“ uvedla Jiřina Kloudová, vedoucí laborantka Transfúzního a hematologického oddělení.

A proč se k tomuto činu celníci rozhodli? „Celní úřad pro Středočeský kraj je největší, má územní pracoviště po celém kraji a sídlo v Praze, proto mnoho kolegů daruje krev jinde, ale samozřejmě také v Benešově. V poslední době jsme slýchali, že krve je nedostatek, a to nás inspirovalo k hromadnému darování tady v benešovské nemocnici, a především jsme touto kolegiální akcí chtěli přitáhnout prvodárce,“ uvedla Yvona Matějková, tisková mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj.

A to se jim povedlo. Prvodárců přišlo dvanáct, tedy polovina odebraných dárců. Pro zajímavost – nejvíce dárců ze všech čtyřiadvaceti mělo skupinu A+ (8 dárců), pět z nich 0+ a například čtyři měli B+. Mezi prvodárci byli i Rh negativní – tři s krevní skupinou A a jeden s 0.

„Darovala jsem poprvé, ale tu myšlenku jsem měla už mnohokrát. Je fajn, že jsme do toho šli jako kolektiv, a je pravda, že nabídka Celní správy mé úvahy o dárcovství uspíšila. Strach jsem neměla, je mi dobře, nedělá mi to žádný problém, a tak si myslím, že budu darovat dál,“ řekla Barbora Hájková z Benešovska, která pracuje u Celního úřadu jako civilní zaměstnanec.

„Darovat krev mě napadlo už asi před rokem. Spolupracujeme se záchrannou službou tím způsobem, že benešovští záchranáři nás školí, protože naši celníci jezdí často k dopravním nehodám, kde často musí poskytnout první pomoc. Vozíme v šesti automobilech i defibrilátor,“ doplnila Yvona Matějková.

Pomoc pracovníků celní správy přišla vhod, protože v létě přichází darovat krev méně dárců především kvůli dovoleným. Navíc po oba klasické dny určené pro odběry krve, což je úterý a středa, přišlo méně dárců než obvykle.

„Byl to prvotní impuls, budeme se snažit alespoň jednou do roka akci zopakovat v takovém počtu. Je v našich řadách mnoho těch, kteří darují nejen krev, ale i plazmu a kostní dřeň,“ dodala Yvona Matějková.