Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Benešovská nemocnice otevírá novou multioborovou jednotku intenzivní péče

Dne 25. 4. 2018 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. nemocnice Středočeského kraje za přítomnosti krajského radního pro oblast zdravotnictví a bezpečnosti, JUDr. Roberta Bezděka, CSc. a mnoha dalších významných osobností slavnostně otevřela brány nové multioborové jednotky intenzivní péče.

Nové oddělení je určeno pro pacienty jak s interními, tak neurologickými potížemi, jenž vyžadují hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Multioborová jednotka intenzivní péče disponuje celkem 16 lůžky, kdy 6 lůžek je na intermediálních pokojích. Celý prostor se dočkal  rekonstrukce po 15 letech. Projekt přestavby byl financován díky dotaci od Středočeského kraje ve výši 14 miliónů korun včetně DPH. Část prostředků financovala nemocnice z vlastních zdrojů.

Návrh projektu zpracoval STA atelier Strakonice. Samotnou stavbu provedla společnost BDS Benešov, a to ve velmi krátkém čase, kdy stavební práce trvaly pouze 100 dní, přičemž celý projekt přestavby trval pouhých 5 měsíců. V rámci rekonstrukce došlo k výměně kompletně celé vzduchotechniky a celý prostor je klimatizovaný, což v letních měsících ocení nejen pacienti, ale i ošetřující personál. Veškeré stavební práce, vybavení i projekt, byly realizovány na základě výběrových řízení v souladu s platnou legislativou. Celý prostor je velmi světlý, vzdušný, kdy centrálně umístěná pracovna sester zajišťuje ošetřujícímu personálu dokonalý přehled o všech pacientech.

Oddělení je kompletně vybaveno novými přístroji. Všech 16 lůžek je plně monitorovaných systémem Mindray, který je plně modulární a s výjimkou oddělení ARO, je používán ve všech odděleních nemocnice. K přednostem systému patří i to, že v sobě již obsahuje transportní monitor, tudíž při jakékoliv manipulaci s pacientem a při převozech není nutné pacienta přepojovat na jiný monitor a je tak zajištěna maximální bezpečnost jak pro pacienta, tak ošetřující personál. Veškeré lineární dávkovače a infuzní pumpy jsou vybaveny dokovacím systémem neboli bez kabelovým systémem, což opět zvyšuje kvalitu a bezpečnost při poskytování péče. Opět se jedná o unifikovaný systém, který používají všechna oddělení s výjimkou oddělení ARO. Centrální prostor je vybaven několika TV přijímači. Přilehlé intermediální pokoje disponují sociálním zařízením a standardem na každém intermediálním pokoji je TV.

„Je pro nás potěšením, že můžeme v letošním roce, kdy nemocnice slaví 120 let od svého založení, otevřít další zrekonstruované oddělení, které díky modernímu vybavení odpovídajícímu standardům dnešní doby, bude zajišťovat multioborovou intenzivní péči na úrovni medicíny 21. století pro pacienty z našeho spádového regionu. Velmi si ceníme přístupu zřizovatele Středočeského kraje, jež na tuto akci uvolnil finanční prostředky a jsem rád, že se podařilo díky vynikající spolupráci společnosti BDS a technického oddělení celou akci dokončit ve velmi krátké době. Věřím, že otevření tohoto provozu ocení nejen ZZS, která nám často přiváží pacienty vyžadující intenzivní péči, ale také personál. Doufám, že moderně vybavené oddělení přiláká i Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje potenciální nové pracovníky – lékaře, sestry, sanitáře, do naší nemocnice.“ říká předseda
představenstva MUDr. Roman Mrva.

Rekonstrukce jednotky intenzivní péče je po dětském oddělení dalším provozem, který je v rámci interního pavilonu zmodernizován a vedení nemocnice má již připraven plán na komplexní modernizaci pavilonu interních oborů. „Já i celý tým interního oddělení jsme potěšeni jak celkovou dispozicí, tak kompletně novým přístrojovým vybavením multioborové jednotky intenzivní péče, která odpovídá standardům kvalitní a bezpečné péče. Oceňujeme zejména fakt, že všechna lůžka jsou monitorována, veškeré monitorovací, infuzní systémy jsou jednotné a příjemně uživatelsky ovladatelné. Každé lůžko disponuje potřebným vybavením i pro urgentní úkony, které jsme schopni provést na místě, bez nutnosti překládání či transportu pacienta. Věřím, že pacienti budou v těchto nových prostorách spokojeni“ uvádí vedoucí lékař MUDr. Martin Otava.