Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Aktuality covid -19 z naší nemocnice 16. 10. 2020

Přinášíme vám informace z naší nemocnice k 16. 10. 2020, které se týkají dění kolem koronaviru. Pravidelně je budeme aktualizovat.

Jak se Nemocnice Rudolfa a Stefanie obecně v současné době vyrovnává s epidemickou situací?
Pružně reagujeme na spektrum covidových a necovidových pacientů, kteří se dostanou do naší nemocnice. Upravujeme tedy jednotlivé provozy tak, abychom mohli zajistit akutní neodkladnou péči všem příchozím, bez ohledu na covid negativitu či pozitivitu. Situaci pravidelně monitoruje a řeší krizový štáb a místní koordinátor intenzivní péče. Snažíme se nenechat přetížit zejména personál těch oddělení, která jsou nyní zaměřena na péči o covidové pacienty. Celá nemocnice je jeden velký tým a personál oddělení, kterých se zatím COVID přímo netýká, musí být připraven ihned pomoci tam, kde je to nejvíce třeba.

Kolik lékařů a kolik sester aktuálně máte mimo službu?
V současné době se jedná celkem o 67 zdravotnických pracovníků, kteří jsou mimo službu nejen díky COV-19.

Jak nemocnice řeší takové případy nedostatku personálu?
Prozatím přesuny personálu v rámci jednotlivých oddělení, která mají omezenou péči. Dnes k nám přišlo 26 studentů posledního ročníku benešovské Střední odborné školy a střední zdravotnické školy, kteří vypomohou přednostně v neinfekčních provozech nemocnice. Máme požádáno o 30 mediků, zatím se přihlásili 3 dobrovolníci z řad mediků. Přijali jsme do pracovního poměru několik administrativních pracovnic, které pomáhají prakticky na všech odděleních s nezdravotnickou péčí. Žádáme dobrovolníky, aby se přihlásili na pomocné práce, dále máme požádáno o 15 dobrovolníků z Českého červeného kříže.

Kolik lůžek je v nemocnici je primárně určeno pro středně těžké a těžké formy covidu-19?
Hospitalizujeme pouze středně těžké a těžké případy, k dnešnímu dni je jimi obsazeno 52 lůžek. Mnoho dalších pacientů s různými potížemi čeká na potvrzení či vyloučení pozitivity SARS COV-2.

Kolik plicních ventilací lze pro tyto pacienty využít?
V krajním případě lze zapojit všechny naše ventilátory, kterých máme napříč nemocnicí 25. Protože si virus nevybírá, bude počet zdravého odborného personálu limitujícím faktorem využití těchto lůžek.

Zůstávají zachovány některé „zbytné“ zdravotnické úkony nebo je nemocnice přesouvá na pozdější období? 
Akutní a neodkladnou péči plníme v plném rozsahu. Jsou v provozu všechny akutní ambulance. Vše, co snese odkladu, nebo co lze řešit „vzdáleně“, se již odložilo.