Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Aktuality covid-19 z naší nemocnice k 6. 11. 2020

Přinášíme vám informace z naší nemocnice k 6. 11. 2020, které se týkají dění kolem koronaviru. Pravidelně je budeme aktualizovat.

 

Kolik máte hospitalizovaných pacientů s covid?
Ke dni 6. 11. 2020 máme celkem 95 pacientů, 9 v kritickém stavu na umělé plicní ventilaci.

 

Za poslední týden tento počet vzrostl či klesl? Přibližně o kolik?
Počet COVID + pacientů za poslední týden vzrostl průměrně o 30 pacientů.

 

Jakou máte ještě volnou kapacitu lůžek a lůžek s ventilátory a přístroji pro těžký průběh?
Opakovaně uvádíme, že volná kapacita není dána počtem volných lůžek či ventilátorů, ale práceschopností personálu zvláště sestřiček z intenzivní péče. S přihlédnutím k tomu jsme v intenzivní péči obsazeni na více než 100 % a na standardních lůžkách můžeme hospitalizovat navíc maximálně 10 pacientů. Dle veřejně dostupných statistik je okres Benešov nyní jedním z nejvíce postižených pandemií COVID 19 v celé republice a tím i světově….

 

Minulý týden jste zveřejnili zprávu, že máte 20-25 procent personálu covid+ nebo na nemocenské či OČR. Jak se vyvíjí situace nyní?
K datu 5. 11. 2020 bylo nadále mimo službu do 20 % zdravotnického personálu, situace se v čase nyní zlepšuje o jednotlivá procenta týdně.

 

Daří se nahradit alespoň částečně personál mediky, studentkami SZŠ nebo jednáte např. s krajem, armádou, jinými institucemi o jiných zdrojích?
Částečně se nahradit personál studentkami a mediky zajisté dá. S krajem samozřejmě jednáme, většina studentů zdravotnických oborů je u nás přes pracovní povinnosti vydané Středočeským kraje.  Aktuálně máme 20 vojáků, kteří se u nás střídají po 10ti dnech služby. Nicméně všichni výše jmenovaní mohou pečovat o pacienty jen na úrovni pomocného ošetřovatelského personálu. Kriticky chybí především erudovaný střední zdravotnický personál-hlavně sestry intenzivní péče, ale i všeobecné sestry.

 

Budete muset kvůli nedostatku personálu převážet pacienty do jiných nemocnic, nebo stále přijímáte další pacienty?
Na centrální úrovni funguje jak registr intenzivní, tak lůžkové péče. V současné době vzhledem k situaci na Benešovsku opakovaně využíváme volnou kapacitu partnerských krajských nemocnic k umístění pacienta v kritickém stavu tzn. na umělé plicní ventilaci. Pokud se nárůst počtu hospitalizovaných s COVID-19 během víkendu nezpomalí, v příštím týdnu budeme muset využít i volnou kapacitu jiných nemocnic pro pacienty hospitalizované na standardních lůžkách, ať již s kyslíkem či bez něj. Vzhledem k výraznému nárůstu počtu COVID pozitivních pacientů v ústavech sociální péče vč. DD i našich ošetřovatelských lůžkách je tento předpoklad velmi reálný.