Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Aktuality covid-19 z naší nemocnice k 30. 10. 2020

Přinášíme vám informace z naší nemocnice k 30. 10. 2020, které se týkají dění kolem koronaviru. Pravidelně je budeme aktualizovat.

 

Nemocnice mají řešit pouze akutní péči. Budou se zavírat i některé ambulance, ambulantní rehabilitace apod.? Kolik akutních případů zhruba přijímáte?
Naše nemocnice již odložila veškeré elektivní chirurgické výkony i neaktutní vyšetření v předchozích týdnech. Akutní péče ve všech oborech zatím funguje vč. onkologické péče. Většina ambulancí pečuje o své chronické pacienty vzdáleně (telefonický kontakt, e-recepty, e-neschopenky…), akutní pacienti jsou ošetřováni dle odborné příslušnosti v 24hodinových ambulancích nemocnice. Tedy nemáme žádnou ambulanci úplně zavřenou, ale provoz ve většině je omezen či upraven. Počet akutních příjmů do nemocnice kolísá denně v řádu několika nižších desítek, maximum příjmů je na interní, chirurgické a covidová oddělení. Ambulantně jsou pro akutní obtíže ošetřovány jednotlivé stovky pacientů.

 

Funguje zatím i porodnice, je možné, že se uzavře i toto oddělení?
Porodnice bez omezení funguje. S tímto omezením zatím nepočítáme, limitem může být, jako všude, personální obsazení, které je zatím pro plný provoz porodnice dostatečné.

 

Plánované operace na ortopedii se již odsunuly, bude tedy fungovat lůžková rehabilitace, když nebude mít přísun pacientů? A pokud ne, využije se personál pro covidová pracoviště?
Ano. Zatím je rehabilitační oddělení v lůžkové části naplněno z 1/2, pacienti jsou po skončení několika týdenní rehabilitaci postupně propouštěni do domácí péče. Po odchodu všech pacientů z lůžkové rehabilitace plánujeme využít personál na ostatních potřebných odděleních nemocnice. Ambulantní provoz rehabilitačního oddělení zatím funguje, ale negeneruje hospitalizační případy.

 

Už nemocnice přijala rozhodnutí o spuštění dalšího oddělení pro covid pozitivní pacienty s 20 lůžky (ortopedie)? Kdy plánujete jeho zprovoznění nebo bude rozhodnutí přijato až operativně podle vývoje situace?
Vývoj situace je velmi turbulentní. Nejsme v zásadě schopni se 100% jistotou naplánovat žádné kroky na více než den maximálně dva dny dopředu. Původně zvažovanou myšlenku otevření dalšího „covidária“ na ortopedii jsme opustili, protože významně narostl počet COVID+ pacientů na našich následných lůžkách (ODOP). Vzhledem k větší lůžkové rezervě pro pacienty s COVID (na ODOP až 58 lůžek, na ortopedii max. 20 lůžek) jsme již 27. 10. 2020 otevřeli další infekční oddělení na části ODOP, kde jsou umísťováni především pacienti s lehčím průběhem a vyššími nároky na ošetřovatelskou péči. Nemáme a neplánujeme taxativně určit počet kovidových lůžek, přijímáme všechny indikované pacienty a měníme provoz podle potřeb.

 

Péče o pacienty nezávisí na materiálu, ale na lidech, tedy stavu personálu. Jaká je současná personální situace? Zvyšuje se počet nemocných lékařů, sester a sanitářů?
Počet personálu, který je mimo službu (dne 29. 10. 2020 je to 130, tzn. více než 20% ze všech zdravotníků v nemocnici) z nejrůznějších důvodů zůstává v tomto týdnu přibližně stacionární. Na OČR je naštěstí jenom 8 zaměstnanců, počty COVID+ se pohybují kolem 70, zbytek jsou PN z jiných důvodů. Situaci zvládneme, nelze však počítat se standartním komfortem pro personál ani pro pacienty.

 

Přichází další pomoc zvenčí (studenti, dobrovolníci)?
Ano. Máme u nás 23 žákyněk z benešovské Střední zdravotnické školy, cca 10 studentů VŠ a mediků, několik externích lékařů – ambulantních specialistů a 10 vojáků.

 

Podle zatím poslední zprávy má NRS Benešov 59 lůžek pro covid pozitivní. Jaký je skutečný strop počtu lůžek, které by byla nemocnice schopna při ideálním stavu personálu těmto nemocným poskytnout?
Počet lůžek pro kovidové pacienty již není a nebude fixně vyčleněný. Lůžek a přístrojového vybavení vč. kyslíku a umělé plicní ventilace je dostatek. Nyní máme otevřeno 82 lůžek pro COVID+ pacienty, do toho se staráme o všechny příchozí akutní nekovidové pacienty. Ideální stav personálu je také dávnou minulostí. Budeme se starat s nejlepším svědomím s těmi zdravotníky, které budeme mít o ty pacienty, kteří u nás budou vyžadovat péči.

 

Je možné, že nemocnice do služby povolá také ty, kteří nemají žádné příznaky nemoci, ale testy prokázaly nákazu?
Tento krok bychom zcela jistě konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí.