Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Aktuality covid-19 z naší nemocnice k 27. 11. 2020

Přinášíme vám informace z naší nemocnice k 27. 11. 2020, které se týkají dění kolem koronaviru. Pravidelně je budeme aktualizovat.

 

Kdy se vrátí plánovaná (elektivní) operativa?
To závisí na vývoji epidemiologické situace v naší lokalitě (dnes rizikové skóre okresu Benešov 86 – tzn. 5. stupeň), obsazenosti lůžek intenzivní péče (t.č. 100%) a personální situaci v naší nemocnici.
Máme zpracovány 2 varianty restartu zdravotní péče. Reálné je do Vánoc obnovení provozu některých ambulancí (např. endoskopie) a obnova provádění některých chirurgických výkonů, které primárně nevyžadují intenzivní pooperační péči napříč chirurgickými obory.

 

Ve kterých dvou oborech je nejvíce takových odložených zákroků?
Nejvíce odložených elektivních výkonů je na ortopedii (cca 270) a chirurgii (cca 75).

 

Jak dlouho nemocnice předpokládá, že potrvá návrat do přijatelné čekací doby na neakutní operace. Jak dlouho se čekalo na operace před covidem?
Návrat k naší standardní a přijatelné čekací době nelze u chirurgických výkonů čekat dříve než v dubnu 2021. U ortopedických je to spíše až červen – červenec 2021, a to pouze za předpokladu, že se v lednu budeme s ohledem na vývoj pandemie moci vrátit k plnému provozu všech oddělení a všech operačních sálů a uvolní se tlak na intenzivní péči.
Před COVIDem byla čekací doba v naší nemocnici na TEP (totální endoprotéza) velkých kloubů zhruba 1/2 roku, u chirurgické elektivní péče to byly jednotlivé týdny.

 

Jaká jsou aktuální čísla z vaší nemocnice – počet pacientů covid+ a jaký je počet chybějících zdravotníků?
K dnešnímu dni je v nemocnici 50 COVID+ pacientů. Mimo službu dnes máme celkově 75 zaměstnanců, z toho je 37 COVID+.